Danh sách tiểu hành tinh/222301–222400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222301 2000 SD273 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222302 2000 SP281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222303 2000 SG284 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222304 2000 SN289 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222305 2000 SP290 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222306 2000 SU290 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222307 2000 SJ292 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222308 2000 SA298 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
222309 2000 SJ299 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222310 2000 SP299 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222311 2000 SW308 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222312 2000 SU347 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222313 2000 SQ356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
222314 2000 SB366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
222315 2000 ST367 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
222316 2000 SY371 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
222317 2000 TE1 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222318 2000 TB13 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222319 2000 TF26 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222320 2000 TK44 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222321 2000 TP47 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
222322 2000 TS57 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222323 2000 TE73 01/10/2000 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
222324 2000 UB14 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
222325 2000 UH15 27/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222326 2000 UF18 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222327 2000 UW35 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222328 2000 UQ38 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222329 2000 UV64 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
222330 2000 UD66 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222331 2000 UL72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222332 2000 UT72 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222333 2000 UF80 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222334 2000 UK81 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
222335 2000 UO92 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222336 2000 UG96 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
222337 2000 UT98 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222338 2000 UN103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222339 2000 VM3 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222340 2000 VU12 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222341 2000 VH51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222342 2000 WX9 22/11/2000 Eskridge G. Hug 3,7 km MPC · JPL
222343 2000 WC10 23/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
222344 2000 WS30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222345 2000 WJ51 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
222346 2000 WS65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
222347 2000 WX73 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222348 2000 WT76 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222349 2000 WR97 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
222350 2000 WP100 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
222351 2000 WL128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
222352 2000 WP128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
222353 2000 WX128 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
222354 2000 WZ136 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
222355 2000 WU146 27/11/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
222356 2000 WL150 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
222357 2000 WJ165 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
222358 2000 WP181 22/11/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
222359 2000 XN2 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222360 2000 XR11 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222361 2000 XB22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222362 2000 XO23 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222363 2000 XH27 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222364 2000 XJ31 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222365 2000 XK31 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222366 2000 XM34 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222367 2000 XC42 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222368 2000 YD3 18/12/2000 Socorro Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
222369 2000 YZ12 23/12/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
222370 2000 YK56 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222371 2000 YH78 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222372 2000 YS80 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222373 2000 YQ122 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222374 2000 YV127 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
222375 2000 YW132 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222376 2001 AC31 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
222377 2001 BH8 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222378 2001 BE29 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222379 2001 BU56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
222380 2001 CN44 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
222381 2001 DZ16 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222382 2001 DK23 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
222383 2001 DZ47 19/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,9 km MPC · JPL
222384 2001 DO48 16/02/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
222385 2001 DM61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222386 2001 DL65 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222387 2001 DU66 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222388 2001 DZ72 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
222389 2001 DA77 21/02/2001 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
222390 2001 DR97 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
222391 2001 DT98 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222392 2001 EV 02/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
222393 2001 EY9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
222394 2001 EW10 02/03/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
222395 2001 EA13 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222396 2001 EV23 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
222397 2001 EM26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
222398 2001 FQ11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
222399 2001 FW12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
222400 2001 FJ15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL