Danh sách tiểu hành tinh/220501–220600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220501 2004 DB18 18/02/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
220502 2004 DG21 17/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
220503 2004 DP21 17/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
220504 2004 DP31 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220505 2004 DL33 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220506 2004 DE35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220507 2004 DH44 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
220508 2004 DH47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220509 2004 DA60 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220510 2004 EQ7 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220511 2004 ET9 15/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
220512 2004 EH17 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220513 2004 EW19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
220514 2004 EF21 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220515 2004 EZ21 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
220516 2004 ES29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
220517 2004 ER34 12/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220518 2004 EP43 15/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
220519 2004 EG54 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220520 2004 EW62 13/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
220521 2004 EF70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220522 2004 EQ70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
220523 2004 EP73 15/03/2004 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
220524 2004 EH78 15/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
220525 2004 ET83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
220526 2004 EA86 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220527 2004 EO96 11/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
220528 2004 EC115 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220529 2004 FG18 28/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
220530 2004 FT18 26/03/2004 Kitt Peak DLS 12 km MPC · JPL
220531 2004 FS23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
220532 2004 FK25 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220533 2004 FC31 29/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220534 2004 FC34 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220535 2004 FJ36 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220536 2004 FC41 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220537 2004 FA48 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
220538 2004 FE55 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220539 2004 FO75 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220540 2004 FQ80 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220541 2004 FX110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220542 2004 FL118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220543 2004 FF124 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
220544 2004 FB135 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220545 2004 FE142 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220546 2004 FE148 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220547 2004 FP158 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
220548 2004 GW5 12/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220549 2004 GH8 12/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220550 2004 GP14 13/04/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
220551 2004 GX20 11/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220552 2004 GD38 14/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220553 2004 GM39 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
220554 2004 GW59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
220555 2004 GG82 13/04/2004 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
220556 2004 HN3 16/04/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
220557 2004 HZ4 16/04/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
220558 2004 HE5 16/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220559 2004 HB10 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220560 2004 HV10 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
220561 2004 HN17 17/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220562 2004 HM18 17/04/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
220563 2004 HT19 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
220564 2004 HX19 20/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
220565 2004 HD22 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
220566 2004 HQ26 20/04/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
220567 2004 HJ37 21/04/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
220568 2004 HT42 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220569 2004 HP47 22/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
220570 2004 HB52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
220571 2004 HE53 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220572 2004 HZ54 21/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
220573 2004 HF57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220574 2004 HR57 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
220575 2004 HF62 23/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
220576 2004 HK62 24/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
220577 2004 HS67 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220578 2004 JG 08/05/2004 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
220579 2004 JX5 12/05/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220580 2004 JU7 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220581 2004 JV10 12/05/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
220582 2004 JU22 10/05/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220583 2004 JF23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220584 2004 JF28 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220585 2004 JG28 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220586 2004 JL36 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
220587 2004 JB39 14/05/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
220588 2004 KM10 21/05/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220589 2004 KZ12 20/05/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
220590 2004 KE15 24/05/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
220591 2004 LB4 07/06/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
220592 2004 LY14 11/06/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
220593 2004 LG23 15/06/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220594 2004 NQ4 12/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
220595 2004 NR4 09/07/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
220596 2004 NK6 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
220597 2004 NP15 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220598 2004 NG17 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220599 2004 NY18 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220600 2004 NB23 11/07/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL