Danh sách tiểu hành tinh/221601–221700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221601 2006 WG108 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
221602 2006 WE113 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221603 2006 WS118 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221604 2006 WP123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
221605 2006 WJ149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221606 2006 WA160 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
221607 2006 WJ169 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221608 2006 WT185 17/11/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221609 2006 WH198 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221610 2006 WB201 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
221611 2006 XB8 09/12/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221612 2006 XZ8 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221613 2006 XQ34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221614 2006 XQ37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221615 2006 XJ38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221616 2006 XX38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221617 2006 XO43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
221618 2006 XT46 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
221619 2006 XH48 13/12/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
221620 2006 XZ51 14/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
221621 2006 XL54 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
221622 2006 XM60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221623 2006 XH61 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221624 2006 XK66 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
221625 2006 XW70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
221626 2006 YS1 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
221627 2006 YX6 20/12/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
221628 Hyatt 2006 YE13 26/12/2006 Catalina A. R. Gibbs 7,3 km MPC · JPL
221629 2006 YP17 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
221630 2006 YA35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221631 2006 YV47 24/12/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
221632 2006 YX51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
221633 2007 AJ3 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
221634 2007 AV8 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221635 2007 AO22 14/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,3 km MPC · JPL
221636 2007 AJ25 15/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221637 2007 AC29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
221638 2007 BO4 16/01/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
221639 2007 BA13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221640 2007 BT25 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
221641 2007 BC26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
221642 2007 BH47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221643 2007 BZ47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221644 2007 BQ57 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
221645 2007 BK58 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
221646 2007 BX58 24/01/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
221647 2007 BB60 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
221648 2007 BZ68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221649 2007 BJ74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
221650 2007 BD75 28/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
221651 2007 BE75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
221652 2007 BM78 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
221653 2007 BJ101 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221654 2007 CZ 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221655 2007 CP1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
221656 2007 CH4 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221657 2007 CS9 06/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
221658 2007 CR15 06/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
221659 2007 CG16 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
221660 2007 CC18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
221661 2007 CW22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
221662 2007 CC24 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221663 2007 CJ40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
221664 2007 CK40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
221665 2007 CE42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
221666 2007 CG42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
221667 2007 CP47 10/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
221668 2007 CU51 08/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
221669 2007 CP52 10/02/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
221670 2007 CB56 13/02/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
221671 2007 CW56 15/02/2007 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
221672 2007 CW63 15/02/2007 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
221673 2007 DP 17/02/2007 Altschwendt W. Ries 2,7 km MPC · JPL
221674 2007 DY1 16/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221675 2007 DU3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221676 2007 DP4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
221677 2007 DG9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221678 2007 DL10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221679 2007 DH11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
221680 2007 DZ18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
221681 2007 DY19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221682 2007 DK22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221683 2007 DB23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221684 2007 DS25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
221685 2007 DL26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221686 2007 DA35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
221687 2007 DW35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
221688 2007 DV36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
221689 2007 DW42 17/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
221690 2007 DZ47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
221691 2007 DE50 16/02/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
221692 2007 DJ50 16/02/2007 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
221693 2007 DM53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
221694 2007 DY53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221695 2007 DV54 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
221696 2007 DE59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
221697 2007 DE60 23/02/2007 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
221698 Juliusolsen 2007 DQ63 21/02/2007 Antares R. Holmes 4,2 km MPC · JPL
221699 2007 DT69 21/02/2007 Kitt Peak LINEAR 1,3 km MPC · JPL
221700 2007 DH71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL