Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/21101–21200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
21101 1992 OJ1 26/07/1992 La Silla H. Debehogne 5,2 km MPC · JPL
21102 1992 OF2 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
21103 1992 OB3 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
21104 Sveshnikov 1992 PY 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
21105 1992 PU1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 10 km MPC · JPL
21106 1992 PO2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
21107 1992 PZ4 04/08/1992 Palomar H. E. Holt 7,3 km MPC · JPL
21108 1992 QT 31/08/1992 Palomar E. F. Helin 6,7 km MPC · JPL
21109 Sünkel 1992 RY 04/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 11 km MPC · JPL
21110 Karlvalentin 1992 RC1 04/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,9 km MPC · JPL
21111 1992 RP3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
21112 1992 RY3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
21113 1992 RG4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
21114 Bernson 1992 RS5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
21115 1992 RL7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
21116 1992 SO 26/09/1992 Dynic A. Sugie 3,0 km MPC · JPL
21117 Tashimaseizo 1992 SB13 30/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,9 km MPC · JPL
21118 Hezimmermann 1992 SB17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 1,8 km MPC · JPL
21119 1992 UJ 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,7 km MPC · JPL
21120 1992 WP 16/11/ 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,8 km MPC · JPL
21121 Andoshoeki 1992 WV 16/11/ 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
21122 1992 YK 23/12/1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata 5,6 km MPC · JPL
21123 1992 YP2 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
21124 1992 YR2 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
21125 Orff 1992 YZ4 30/12/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,1 km MPC · JPL
21126 Katsuyoshi 1993 BJ2 19/01/1993 Geisei T. Seki 4,5 km MPC · JPL
21127 1993 BF4 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
21128 Chapuis 1993 BJ5 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 18 km MPC · JPL
21129 1993 BJ7 23/01/1993 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
21130 1993 FN 23/03/1993 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 3,4 km MPC · JPL
21131 1993 FQ7 17/03/1993 La Silla UESAC 4,7 km MPC · JPL
21132 1993 FN10 17/03/1993 La Silla UESAC 5,2 km MPC · JPL
21133 1993 FE11 17/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
21134 1993 FE13 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
21135 1993 FL14 17/03/1993 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
21136 1993 FH19 17/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
21137 1993 FX20 21/03/1993 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
21138 1993 FS24 21/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
21139 1993 FP26 21/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
21140 1993 FN28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
21141 1993 FD30 21/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
21142 1993 FV30 19/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
21143 1993 FX31 19/03/1993 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
21144 1993 FA46 19/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
21145 1993 FZ57 19/03/1993 La Silla UESAC 3,2 km MPC · JPL
21146 1993 FD67 21/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
21147 1993 FV80 18/03/1993 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
21148 Billramsey 1993 HN1 16/04/1993 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 9,9 km MPC · JPL
21149 Kenmitchell 1993 HY5 19/04/1993 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 3,1 km MPC · JPL
21150 1993 LF1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 5,2 km MPC · JPL
21151 1993 LO1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 3,9 km MPC · JPL
21152 1993 MB1 17/06/1993 Palomar H. E. Holt 6,3 km MPC · JPL
21153 1993 MF1 18/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 6,0 km MPC · JPL
21154 1993 NS1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
21155 1993 NW1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
21156 1993 QP7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
21157 1993 RC5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 9,2 km MPC · JPL
21158 1993 RP18 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
21159 1993 ST5 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
21160 Saveriolombardi 1993 TJ 10/10/1993 Stroncone A. Vagnozzi 9,3 km MPC · JPL
21161 Yamashitaharuo 1993 TR1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 19 km MPC · JPL
21162 1993 TW16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
21163 1993 TJ24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
21164 1993 UZ7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 17 km MPC · JPL
21165 1993 VF2 11/11/ 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,0 km MPC · JPL
21166 Nobuyukishouji 1993 XH 06/12/1993 Geisei T. Seki 2,4 km MPC · JPL
21167 1993 XQ 09/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
21168 1994 AC8 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
21169 1994 AG10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
21170 1994 AL10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
21171 1994 CG1 07/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
21172 1994 CK10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
21173 1994 CU10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
21174 1994 CG12 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
21175 1994 CP12 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
21176 1994 CN13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
21177 1994 CC17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
21178 1994 CJ17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
21179 1994 CL18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
21180 1994 DC 16/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
21181 1994 EB2 06/03/1994 Palomar E. F. Helin 4,4 km MPC · JPL
21182 Teshiogawa 1994 EC2 12/03/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,2 km MPC · JPL
21183 1994 EO2 09/03/1994 Palomar E. F. Helin 4,1 km MPC · JPL
21184 1994 EC5 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
21185 1994 EH6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
21186 1994 EO6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
21187 Setsuo 1994 FY 31/03/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,3 km MPC · JPL
21188 Kiyohiro 1994 GN 05/04/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,8 km MPC · JPL
21189 1994 JB 03/05/1994 Stroncone A. Vagnozzi 2,7 km MPC · JPL
21190 1994 JQ 10/05/1994 Stroncone A. Vagnozzi 2,6 km MPC · JPL
21191 1994 JL6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
21192 Seccisergio 1994 NA 02/07/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,5 km MPC · JPL
21193 1994 PJ1 14/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 3,4 km MPC · JPL
21194 1994 PN1 11/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 14 km MPC · JPL
21195 1994 PK4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
21196 1994 PU5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
21197 1994 PS7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
21198 1994 PX7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
21199 1994 PV8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
21200 1994 PU10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL