Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/221001–221100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221001 2005 NE83 12/07/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
221002 2005 NV90 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221003 2005 NH93 05/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
221004 2005 NP95 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
221005 2005 NH122 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
221006 2005 OH2 27/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
221007 2005 OD4 27/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
221008 2005 OX5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221009 2005 OM9 27/07/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
221010 2005 OW11 29/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
221011 2005 OJ13 29/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221012 2005 OH18 30/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
221013 2005 OA27 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221014 2005 OB29 30/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
221015 2005 PJ1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
221016 2005 PW1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
221017 2005 PB14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221018 2005 PV14 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221019 Raine 2005 PH17 13/08/2005 Wrightwood J. W. Young 940 m MPC · JPL
221020 2005 PS20 15/08/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
221021 2005 QY3 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
221022 2005 QE5 22/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221023 2005 QK19 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
221024 2005 QP19 25/08/2005 Campo imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
221025 2005 QA21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
221026 Jeancoester 2005 QL30 28/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,5 km MPC · JPL
221027 2005 QU31 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221028 2005 QS32 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
221029 2005 QM33 25/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
221030 2005 QO42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
221031 2005 QV42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
221032 2005 QT43 26/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221033 2005 QU52 27/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
221034 2005 QX65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
221035 2005 QZ65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
221036 2005 QK66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
221037 2005 QL66 27/08/2005 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
221038 2005 QZ67 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
221039 2005 QP68 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
221040 2005 QE71 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
221041 2005 QF74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
221042 2005 QF77 24/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
221043 2005 QC82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
221044 2005 QT88 29/08/2005 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 1,2 km MPC · JPL
221045 2005 QT94 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221046 2005 QV94 27/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
221047 2005 QZ97 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221048 2005 QL100 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221049 2005 QA110 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
221050 2005 QT111 27/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
221051 2005 QK113 27/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221052 2005 QK115 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
221053 2005 QJ118 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221054 2005 QC127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221055 2005 QM130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221056 2005 QG133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221057 2005 QV135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221058 2005 QU142 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
221059 2005 QD143 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
221060 2005 QJ152 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221061 2005 QW154 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
221062 2005 QX160 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221063 2005 QY161 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
221064 2005 QL179 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
221065 2005 QP187 31/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221066 2005 RK17 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
221067 2005 RJ20 01/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
221068 2005 RK24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
221069 2005 RF30 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
221070 2005 RE32 13/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221071 2005 RR33 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221072 2005 SN 22/09/2005 Uccle T. Pauwels 1,9 km MPC · JPL
221073 Ovruch 2005 SE1 23/09/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,6 km MPC · JPL
221074 2005 SQ6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221075 2005 SA13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221076 2005 SM14 25/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
221077 2005 SP20 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
221078 2005 SS24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
221079 2005 SX32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221080 2005 SR39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221081 2005 SU45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
221082 2005 SC49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
221083 2005 SH49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221084 2005 SX49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221085 2005 SK50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221086 2005 SG54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221087 2005 SU60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221088 2005 SW65 26/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
221089 2005 SE68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221090 2005 SZ79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221091 2005 SF85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221092 2005 SO90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
221093 2005 SM91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221094 2005 SN94 25/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
221095 2005 SK96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221096 2005 SD97 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221097 2005 SL101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221098 2005 SN103 25/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221099 2005 SP104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221100 2005 SK105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL