Danh sách tiểu hành tinh/221101–221200

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
221101 2005 SX107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221102 2005 SE109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
221103 2005 SN111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221104 2005 SC125 29/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
221105 2005 SK143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221106 2005 SE145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
221107 2005 SB151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221108 2005 SO152 25/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
221109 2005 SN161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
221110 2005 SV161 27/09/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
221111 2005 SA165 28/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
221112 2005 SQ169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221113 2005 SW172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221114 2005 SQ189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
221115 2005 SF194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
221116 2005 SW196 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
221117 2005 SE217 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
221118 2005 SL218 30/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
221119 2005 SY218 30/09/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
221120 2005 SD219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
221121 2005 SV221 27/09/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
221122 2005 SA222 27/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
221123 2005 SM222 29/09/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
221124 2005 SZ224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221125 2005 SM231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
221126 2005 SW233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
221127 2005 SB236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
221128 2005 SK253 23/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
221129 2005 SQ259 25/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
221130 2005 SX263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
221131 2005 SA270 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
221132 2005 SG275 30/09/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
221133 2005 SU278 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
221134 2005 SB280 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221135 2005 SX280 29/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
221136 2005 SU281 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221137 2005 SP283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
221138 2005 TX1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
221139 2005 TH3 01/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
221140 2005 TU5 01/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221141 2005 TO11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
221142 2005 TP12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
221143 2005 TP19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
221144 2005 TU19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
221145 2005 TN21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
221146 2005 TE26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
221147 2005 TY35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
221148 2005 TH41 02/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221149 Cindyfoote 2005 TG61 03/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
221150 Jerryfoote 2005 TQ61 03/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
221151 2005 TF62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
221152 2005 TR62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
221153 2005 TU73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
221154 2005 TY75 04/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
221155 2005 TK79 08/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
221156 2005 TH81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221157 2005 TZ91 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
221158 2005 TD101 07/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
221159 2005 TD105 08/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
221160 2005 TM106 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221161 2005 TP106 04/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
221162 2005 TZ107 07/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
221163 2005 TU113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221164 2005 TY121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
221165 2005 TT124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221166 2005 TE131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
221167 2005 TJ131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
221168 2005 TV131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
221169 2005 TS135 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
221170 2005 TH138 07/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
221171 2005 TP160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221172 2005 TE171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
221173 2005 TX171 10/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
221174 2005 TD181 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
221175 2005 UR7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,5 km MPC · JPL
221176 2005 UN9 21/10/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
221177 2005 UH10 21/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
221178 2005 UE18 22/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221179 2005 UQ18 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
221180 2005 UR20 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
221181 2005 UA23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221182 2005 UG25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
221183 2005 UY28 23/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
221184 2005 UA29 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
221185 2005 UN29 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
221186 2005 UD30 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
221187 2005 UV31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
221188 2005 UJ37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
221189 2005 UN41 25/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
221190 2005 UP43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
221191 2005 UF48 22/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
221192 2005 UY48 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
221193 2005 UQ49 23/10/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
221194 2005 UF52 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
221195 2005 UJ53 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
221196 2005 UR54 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221197 2005 UV54 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
221198 2005 UH55 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
221199 2005 UU55 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
221200 2005 UA56 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL