Danh sách tiểu hành tinh/220001–220100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220001 2002 PP31 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220002 2002 PX43 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220003 2002 PG45 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220004 2002 PO56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220005 2002 PG60 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
220006 2002 PS87 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
220007 2002 PS99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220008 2002 PX101 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220009 2002 PO102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220010 2002 PJ111 14/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220011 2002 PJ123 15/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
220012 2002 PP124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220013 2002 PK135 14/08/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
220014 2002 PG137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
220015 2002 PU155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
220016 2002 PG170 14/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
220017 2002 PH179 14/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220018 2002 QC6 17/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
220019 2002 QG10 24/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
220020 2002 QF12 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220021 2002 QB16 28/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220022 2002 QN23 28/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
220023 2002 QQ43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220024 2002 QH47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
220025 2002 QW53 28/08/2002 Palomar R. Matson 940 m MPC · JPL
220026 2002 QG55 17/08/2002 Palomar A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
220027 2002 QJ57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
220028 2002 QT89 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220029 2002 QC100 18/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220030 2002 QZ102 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220031 2002 QF107 17/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
220032 2002 QO108 17/08/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
220033 2002 QB128 29/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
220034 2002 RZ2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
220035 2002 RM6 01/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
220036 2002 RN9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220037 2002 RT35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220038 2002 RW40 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
220039 2002 RY42 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220040 2002 RO55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
220041 2002 RD59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220042 2002 RF67 03/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220043 2002 RB69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220044 2002 RO70 04/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
220045 2002 RP73 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220046 2002 RP79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220047 2002 RB84 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220048 2002 RC84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220049 2002 RS86 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
220050 2002 RU93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220051 2002 RH94 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
220052 2002 RY101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220053 2002 RU104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220054 2002 RL109 06/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
220055 2002 RF110 06/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
220056 2002 RR113 05/09/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
220057 2002 RQ114 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220058 2002 RM121 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220059 2002 RO122 08/09/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
220060 2002 RT136 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
220061 2002 RA141 10/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220062 2002 RY143 11/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
220063 2002 RF144 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220064 2002 RX145 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220065 2002 RX151 12/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
220066 2002 RD153 12/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220067 2002 RP153 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220068 2002 RX154 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220069 2002 RJ156 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220070 2002 RT160 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220071 2002 RX161 12/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
220072 2002 RY166 13/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
220073 2002 RH174 13/09/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
220074 2002 RB194 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220075 2002 RT201 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
220076 2002 RF209 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220077 2002 RK209 14/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
220078 2002 RK212 15/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
220079 2002 RB216 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220080 2002 RX222 15/09/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
220081 2002 RC230 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220082 2002 RY243 14/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220083 2002 RN273 04/09/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
220084 2002 SQ1 26/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220085 2002 SH6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220086 2002 ST6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220087 2002 SG10 27/09/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
220088 2002 SB16 27/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
220089 2002 SF20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220090 2002 SH31 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
220091 2002 ST33 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220092 2002 SM37 29/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
220093 2002 SJ38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220094 2002 SC41 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
220095 2002 SU41 28/09/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
220096 2002 SR42 28/09/2002 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
220097 2002 SM45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
220098 2002 SG48 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220099 2002 SG49 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220100 2002 SC55 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL