Danh sách tiểu hành tinh/219501–219600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219501 2001 FL156 26/03/2001 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
219502 2001 FJ158 27/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
219503 2001 FG164 18/03/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
219504 2001 FL196 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219505 2001 HU42 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219506 2001 HQ47 18/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
219507 2001 HT64 27/04/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
219508 2001 KE6 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
219509 2001 KC16 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219510 2001 MU16 27/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
219511 2001 MU19 25/06/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
219512 2001 NG5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
219513 2001 OZ29 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
219514 2001 OQ31 22/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
219515 2001 OY39 20/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
219516 2001 OZ50 21/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
219517 2001 OH89 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
219518 2001 PK20 10/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
219519 2001 QV44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219520 2001 QG54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219521 2001 QH54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219522 2001 QH83 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219523 2001 QS84 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219524 2001 QZ93 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219525 2001 QG97 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219526 2001 QE117 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219527 2001 QK142 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,6 km MPC · JPL
219528 2001 QL149 22/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
219529 2001 QC169 26/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
219530 2001 QE171 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219531 2001 QN173 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219532 2001 QF177 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219533 2001 QO184 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219534 2001 QH188 21/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
219535 2001 QZ195 22/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
219536 2001 QV199 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219537 2001 QR201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
219538 2001 QR229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
219539 2001 QL238 24/08/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
219540 2001 QD248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219541 2001 QZ249 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
219542 2001 QH268 20/08/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
219543 2001 QB293 16/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
219544 2001 RA6 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219545 2001 RN27 07/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
219546 2001 RK34 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219547 2001 RD44 12/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
219548 2001 RA66 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219549 2001 RT73 10/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
219550 2001 RQ78 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219551 2001 RZ83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
219552 2001 RY107 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219553 2001 RL115 12/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
219554 2001 RM123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219555 2001 RA125 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
219556 2001 RM127 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219557 2001 RL132 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219558 2001 RE142 15/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
219559 2001 RK154 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219560 2001 SX 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
219561 2001 SC26 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
219562 2001 SO28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219563 2001 SX31 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
219564 2001 SU90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219565 2001 SZ95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219566 2001 SN101 20/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
219567 2001 SB115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
219568 2001 SY117 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219569 2001 SR126 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219570 2001 ST129 16/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
219571 2001 SU132 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219572 2001 SF142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219573 2001 SP146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219574 2001 SH159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219575 2001 SC219 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219576 2001 SJ221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219577 2001 ST221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219578 2001 SQ234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219579 2001 SK244 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219580 2001 SE252 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219581 2001 SN253 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
219582 2001 SK304 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
219583 2001 SM311 19/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
219584 2001 SS317 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
219585 2001 SB328 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
219586 2001 SL337 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219587 2001 TH3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
219588 2001 TJ8 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219589 2001 TA18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
219590 2001 TQ18 15/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
219591 2001 TB22 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219592 2001 TS31 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219593 2001 TN34 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219594 2001 TC35 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219595 2001 TR39 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219596 2001 TE40 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219597 2001 TJ44 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219598 2001 TF49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
219599 2001 TL55 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219600 2001 TO57 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL