Danh sách tiểu hành tinh/220401–220500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220401 2003 SM23 16/09/2003 Haleakala NEAT 7,9 km MPC · JPL
220402 2003 SJ38 16/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
220403 2003 SH48 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
220404 2003 SP55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
220405 2003 SY55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
220406 2003 SG56 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
220407 2003 SP58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
220408 2003 SG66 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
220409 2003 SQ76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
220410 2003 SM89 18/09/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
220411 2003 SN122 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
220412 2003 SL128 20/09/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
220413 2003 SD193 20/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
220414 2003 SK193 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
220415 2003 SW195 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
220416 2003 SM196 20/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
220417 2003 SS197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
220418 Golovyno 2003 SL221 23/09/2003 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,5 km MPC · JPL
220419 2003 SL230 24/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
220420 2003 SH231 24/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
220421 2003 SU246 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220422 2003 SQ257 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
220423 2003 SM284 20/09/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
220424 2003 SE295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
220425 2003 SL304 17/09/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
220426 2003 SD329 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
220427 2003 TN46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
220428 2003 UJ3 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
220429 2003 UD28 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
220430 2003 UK28 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
220431 2003 UH51 18/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
220432 2003 UL61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
220433 2003 UC183 21/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
220434 2003 UX211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
220435 2003 UX263 27/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
220436 2003 UO283 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220437 2003 UD294 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220438 2003 WD7 18/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
220439 2003 WL31 18/11/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
220440 2003 WH41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
220441 2003 WC84 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220442 2003 WQ91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
220443 2003 WV145 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220444 2003 WL183 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
220445 2003 WR194 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
220446 2003 YX29 17/12/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220447 2003 YG40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
220448 2003 YF65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220449 2003 YN109 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220450 2003 YW111 23/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
220451 2003 YY111 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220452 2003 YN117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220453 2003 YS120 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220454 2003 YD131 28/12/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
220455 2003 YQ163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
220456 2004 AJ5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220457 2004 BY10 17/01/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220458 2004 BJ20 16/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220459 2004 BA25 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220460 2004 BE30 18/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220461 2004 BD36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
220462 2004 BP36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220463 2004 BA40 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220464 2004 BE40 21/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
220465 2004 BF52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220466 2004 BB58 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220467 2004 BN67 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220468 2004 BB71 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220469 2004 BU78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220470 2004 BV97 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
220471 2004 BL102 29/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220472 2004 BM103 18/01/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
220473 2004 BN110 28/01/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
220474 2004 BL140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
220475 2004 BD143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
220476 2004 CF4 10/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220477 2004 CS14 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220478 2004 CR15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220479 2004 CR17 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
220480 2004 CX17 10/02/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
220481 2004 CE29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
220482 2004 CV35 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220483 2004 CX35 11/02/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
220484 2004 CH55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220485 2004 CF63 12/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220486 2004 CN77 11/02/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
220487 2004 CT77 11/02/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
220488 2004 CX81 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220489 2004 CJ84 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
220490 2004 CR91 13/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220491 2004 CY120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220492 2004 CJ123 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220493 2004 CD129 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220494 2004 DK 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
220495 Margarethe 2004 DO 17/02/2004 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
220496 2004 DB1 16/02/2004 Kvistaberg UDAS 1,4 km MPC · JPL
220497 2004 DD1 16/02/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
220498 2004 DG5 18/02/2004 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
220499 2004 DD10 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
220500 2004 DM11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL