Danh sách tiểu hành tinh/220301–220400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220301 2003 EQ5 05/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
220302 2003 EX11 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220303 2003 EC13 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220304 2003 EQ14 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220305 2003 EN17 05/03/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
220306 2003 ET26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
220307 2003 EW29 06/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220308 2003 EK32 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
220309 2003 EZ36 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220310 2003 ER38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
220311 2003 EU42 10/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
220312 2003 EX42 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
220313 2003 EH45 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
220314 2003 EC47 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
220315 2003 EZ59 14/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220316 2003 EL60 11/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
220317 2003 EC62 09/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
220318 2003 EG63 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
220319 2003 FK8 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
220320 2003 FU10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
220321 2003 FR12 22/03/2003 Kvistaberg UDAS 2,7 km MPC · JPL
220322 2003 FN25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
220323 2003 FO27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
220324 2003 FA32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
220325 2003 FV40 25/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220326 2003 FS66 26/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
220327 2003 FQ82 27/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
220328 2003 FO97 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
220329 2003 FJ110 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
220330 2003 FZ119 23/03/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
220331 2003 FG124 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
220332 2003 FR130 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
220333 2003 FM133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
220334 2003 GV3 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
220335 2003 GD8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
220336 2003 GM8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
220337 2003 GY11 01/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
220338 2003 GD14 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220339 2003 GX16 04/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220340 2003 GA18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220341 2003 GY20 05/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
220342 2003 GP27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
220343 2003 GZ34 08/04/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
220344 2003 GK41 09/04/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
220345 2003 GG44 09/04/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
220346 2003 GR51 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
220347 2003 GH54 11/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
220348 2003 HB5 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
220349 2003 HK11 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
220350 2003 HN13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
220351 2003 HK22 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
220352 2003 HQ23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220353 2003 HH55 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
220354 2003 JP1 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
220355 2003 JG11 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
220356 2003 JJ15 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
220357 2003 MP4 26/06/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220358 2003 MR4 26/06/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220359 2003 NN1 01/07/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
220360 2003 NV2 01/07/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
220361 2003 NL5 06/07/2003 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 2,7 km MPC · JPL
220362 2003 NK6 07/07/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
220363 2003 NN6 08/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
220364 2003 NT12 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
220365 2003 NX12 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
220366 2003 OO4 22/07/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
220367 2003 OO8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
220368 2003 OV8 23/07/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
220369 2003 OZ9 25/07/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
220370 2003 OO12 27/07/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
220371 2003 OR12 28/07/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
220372 2003 ON14 22/07/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
220373 2003 OB15 22/07/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
220374 2003 OV24 24/07/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
220375 2003 OO26 24/07/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
220376 2003 OX32 23/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
220377 2003 PV 01/08/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
220378 2003 QQ 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
220379 2003 QF4 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
220380 2003 QO22 20/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
220381 2003 QF23 20/08/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
220382 2003 QD30 20/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 6,1 km MPC · JPL
220383 2003 QO42 22/08/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
220384 2003 QN44 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
220385 2003 QU45 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
220386 2003 QK46 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
220387 2003 QN48 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
220388 2003 QK51 22/08/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
220389 2003 QE68 25/08/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
220390 2003 QE69 23/08/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
220391 2003 QM72 23/08/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
220392 2003 QN73 24/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
220393 2003 QN88 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220394 2003 QR98 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
220395 2003 QJ109 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
220396 2003 RR4 03/09/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
220397 2003 RK10 12/09/2003 Wrightwood J. W. Young 3,6 km MPC · JPL
220398 2003 RC11 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
220399 2003 RA16 15/09/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
220400 2003 RF20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL