Danh sách tiểu hành tinh/219401–219500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219401 2000 SN197 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219402 2000 ST207 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219403 2000 SV208 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219404 2000 SC209 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219405 2000 SC214 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219406 2000 SO220 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219407 2000 SL230 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219408 2000 SF237 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219409 2000 SS243 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219410 2000 SC260 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
219411 2000 SZ260 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219412 2000 SZ261 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219413 2000 SB272 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219414 2000 SK279 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219415 2000 SH296 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219416 2000 SG306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219417 2000 SJ309 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
219418 2000 SE314 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219419 2000 SC315 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219420 2000 SC319 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219421 2000 SE327 29/09/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
219422 2000 SY335 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
219423 2000 SO349 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
219424 2000 SC351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
219425 2000 SN358 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219426 2000 SL368 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
219427 2000 SD369 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
219428 2000 TN23 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219429 2000 TH28 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219430 2000 TX44 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219431 2000 TZ58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
219432 2000 TH65 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219433 2000 UA18 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219434 2000 UG22 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219435 2000 UH41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
219436 2000 US51 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
219437 2000 UC62 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219438 2000 UM64 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219439 2000 UZ67 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219440 2000 UV69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219441 2000 UH80 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219442 2000 UB94 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219443 2000 UG97 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219444 2000 UY104 27/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219445 2000 VQ23 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219446 2000 VM24 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219447 2000 VN25 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219448 2000 WN 16/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219449 2000 WM17 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219450 2000 WU47 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219451 2000 WD53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
219452 2000 WA78 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219453 2000 WV150 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219454 2000 WP153 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
219455 2000 WY153 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219456 2000 WF165 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219457 2000 WY165 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
219458 2000 XU2 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219459 2000 XT20 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
219460 2000 XN36 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219461 2000 XY41 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219462 2000 YP1 17/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219463 2000 YV24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
219464 2000 YS36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219465 2000 YR66 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219466 2001 AQ10 02/01/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
219467 2001 AN26 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219468 2001 AU38 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
219469 2001 BS21 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219470 2001 BJ23 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219471 2001 BY59 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219472 2001 CC 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
219473 2001 CJ3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219474 2001 CH24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
219475 2001 CS26 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
219476 2001 CN36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
219477 2001 CW44 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219478 2001 CO47 12/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
219479 2001 DB7 17/02/2001 Eskridge Farpoint Obs. 5,1 km MPC · JPL
219480 2001 DJ9 16/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 4,6 km MPC · JPL
219481 2001 DF15 20/02/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
219482 2001 DF29 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219483 2001 DQ35 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
219484 2001 DX43 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219485 2001 DM82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
219486 2001 DZ93 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219487 2001 DE107 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
219488 2001 EU2 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219489 2001 EG5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
219490 2001 EL26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
219491 2001 FK1 18/03/2001 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
219492 2001 FR32 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219493 2001 FD52 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
219494 2001 FJ58 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219495 2001 FU73 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219496 2001 FK87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
219497 2001 FC88 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
219498 2001 FR105 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
219499 2001 FX108 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219500 2001 FN124 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL