Danh sách tiểu hành tinh/219301–219400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219301 2000 DP70 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219302 2000 DW79 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219303 2000 DG87 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
219304 2000 DR95 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219305 2000 DM105 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219306 2000 DM107 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219307 2000 DN112 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219308 2000 EH2 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219309 2000 ED3 03/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
219310 2000 EJ27 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219311 2000 EC53 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
219312 2000 EF64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219313 2000 EJ71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
219314 2000 EO115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
219315 2000 ET118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
219316 2000 EH194 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
219317 2000 FZ7 30/03/2000 Prescott P. G. Comba 910 m MPC · JPL
219318 2000 FB9 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
219319 2000 FH10 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
219320 2000 FT26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
219321 2000 FA28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
219322 2000 FF74 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
219323 2000 GC 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
219324 2000 GT154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
219325 2000 HR8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219326 2000 HP68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
219327 2000 HY78 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
219328 2000 JR22 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219329 2000 JR25 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219330 2000 KO1 26/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219331 2000 KA44 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
219332 2000 LA3 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219333 2000 NP29 07/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
219334 2000 OT8 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219335 2000 OB40 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219336 2000 OL60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
219337 2000 PD26 05/08/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
219338 2000 QZ14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219339 2000 QP23 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219340 2000 QM34 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
219341 2000 QY46 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219342 2000 QC61 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219343 2000 QR111 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219344 2000 QD139 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219345 2000 QZ153 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219346 2000 QW155 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219347 2000 QW163 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219348 2000 QU189 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219349 2000 QY194 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219350 2000 QL228 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219351 2000 QB229 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219352 2000 RK19 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219353 2000 RM29 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219354 2000 RJ35 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219355 2000 RW42 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219356 2000 RV44 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219357 2000 RW49 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219358 2000 RA79 09/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
219359 2000 RG80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219360 2000 RB83 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219361 2000 RW89 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219362 2000 RM96 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219363 2000 RD99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
219364 2000 SG2 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219365 2000 SC10 24/09/2000 Drebach J. Kandler 3,7 km MPC · JPL
219366 2000 SU12 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219367 2000 SD15 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219368 2000 SO20 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219369 2000 SU21 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219370 2000 SS38 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219371 2000 SR40 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219372 2000 SB42 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219373 2000 SR45 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219374 2000 SR48 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219375 2000 SH49 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219376 2000 SB51 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219377 2000 SS61 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219378 2000 SX63 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219379 2000 SX76 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219380 2000 SB78 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219381 2000 SQ78 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219382 2000 SU89 29/09/2000 Emerald Lane L. Ball 3,1 km MPC · JPL
219383 2000 SB93 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219384 2000 SE100 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219385 2000 SW101 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219386 2000 SD113 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219387 2000 SC130 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219388 2000 SC134 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219389 2000 SL139 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219390 2000 SU141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219391 2000 SV143 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219392 2000 SY151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219393 2000 SZ155 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219394 2000 SA165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219395 2000 SS167 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219396 2000 SP173 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219397 2000 SP175 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219398 2000 SD180 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219399 2000 SX182 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
219400 2000 ST191 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL