Danh sách tiểu hành tinh/220201–220300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220201 2002 VK24 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220202 2002 VZ25 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220203 2002 VA26 05/11/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
220204 2002 VP26 05/11/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
220205 2002 VH30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220206 2002 VY37 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220207 2002 VY40 01/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220208 2002 VT44 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
220209 2002 VY47 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220210 2002 VO48 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220211 2002 VJ54 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220212 2002 VD64 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
220213 2002 VY76 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220214 2002 VW78 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220215 2002 VF87 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220216 2002 VG88 11/11/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
220217 2002 VS89 11/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
220218 2002 VL97 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
220219 2002 VM99 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
220220 2002 VV99 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220221 2002 VA100 10/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220222 2002 VQ107 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220223 2002 VM108 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220224 2002 VJ111 13/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220225 2002 VH123 13/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
220226 2002 VC126 15/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
220227 2002 VO126 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220228 2002 VQ134 06/11/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
220229 Hegedüs 2002 VW139 01/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220230 2002 VT143 04/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220231 2002 WC2 23/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220232 2002 WA10 24/11/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
220233 2002 WU14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220234 2002 WY23 24/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220235 2002 XK3 01/12/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
220236 2002 XS8 02/12/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
220237 2002 XC13 03/12/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
220238 2002 XS13 03/12/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
220239 2002 XG15 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
220240 2002 XF23 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220241 2002 XF25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220242 2002 XY28 05/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
220243 2002 XJ31 06/12/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
220244 2002 XV42 08/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
220245 2002 XR45 10/12/2002 Badlands Badlands Obs. 910 m MPC · JPL
220246 2002 XZ55 08/12/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
220247 2002 XK64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220248 2002 XU67 11/12/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
220249 2002 XD75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220250 2002 XG76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220251 2002 XN77 11/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
220252 2002 XO82 12/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220253 2002 XG93 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220254 2002 XB97 05/12/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
220255 2002 XH107 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
220256 2002 XK118 10/12/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
220257 2002 XR119 07/12/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220258 2002 YT8 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220259 2002 YD9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220260 2002 YH9 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220261 2002 YJ11 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220262 2002 YW18 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220263 2003 AZ11 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
220264 2003 AZ19 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220265 2003 AK28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220266 2003 AN28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220267 2003 AG37 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220268 2003 AL39 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
220269 2003 AP43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220270 2003 AQ44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220271 2003 AS55 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220272 2003 AL68 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220273 2003 AS74 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220274 2003 AE76 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
220275 2003 AD79 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
220276 2003 AT87 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220277 2003 BC14 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
220278 2003 BE14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
220279 2003 BH18 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220280 2003 BB42 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
220281 2003 BA47 28/01/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
220282 2003 BP48 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
220283 2003 BL64 29/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220284 2003 BT68 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
220285 2003 BS69 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
220286 2003 BE73 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
220287 2003 BR77 30/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220288 2003 BH79 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
220289 2003 BP81 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
220290 2003 BF89 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
220291 2003 CW3 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
220292 2003 CZ8 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
220293 2003 CA10 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220294 2003 CV15 06/02/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
220295 2003 CU18 06/02/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
220296 2003 CX20 13/02/2003 La Silla R. Michelsen, G. Masi 1,9 km MPC · JPL
220297 2003 CA21 10/02/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
220298 2003 DB18 19/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220299 2003 EE1 05/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
220300 2003 EP2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL