Danh sách tiểu hành tinh/220101–220200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
220101 2002 SK57 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
220102 2002 SX63 16/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220103 2002 TK14 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
220104 2002 TY17 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220105 2002 TL20 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220106 2002 TE25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220107 2002 TN25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220108 2002 TZ25 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220109 2002 TJ29 02/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
220110 2002 TF32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220111 2002 TH32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220112 2002 TZ32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220113 2002 TF38 02/10/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
220114 2002 TF39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220115 2002 TC40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220116 2002 TU44 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220117 2002 TQ46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220118 2002 TO47 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
220119 2002 TV47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220120 2002 TU52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220121 2002 TL57 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
220122 2002 TJ58 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
220123 2002 TR60 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
220124 2002 TE66 05/10/2002 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
220125 2002 TT66 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220126 2002 TT71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220127 2002 TD77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
220128 2002 TG77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
220129 2002 TX77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
220130 2002 TB78 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
220131 2002 TF81 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220132 2002 TO87 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220133 2002 TO90 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220134 2002 TL98 03/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
220135 2002 TX102 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220136 2002 TS104 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220137 2002 TH112 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220138 2002 TV114 03/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220139 2002 TW119 03/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220140 2002 TG128 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220141 2002 TA130 04/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
220142 2002 TC133 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220143 2002 TO134 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220144 2002 TP134 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220145 2002 TU147 04/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220146 2002 TW156 05/10/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
220147 2002 TQ162 05/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
220148 2002 TK170 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
220149 2002 TQ170 03/10/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
220150 2002 TQ197 04/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
220151 2002 TY197 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220152 2002 TR200 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220153 2002 TF206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220154 2002 TZ214 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
220155 2002 TZ219 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220156 2002 TN221 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
220157 2002 TK228 06/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
220158 2002 TJ243 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
220159 2002 TV247 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
220160 2002 TA251 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220161 22002 TD252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
220162 22002 TW254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
220163 22002 TF258 09/10/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
220164 22002 TQ270 09/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
220165 22002 TF271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
220166 22002 TF274 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220167 22002 TV280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220168 22002 TL282 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220169 22002 TY283 10/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
220170 22002 TW284 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
220171 2002 TB285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220172 2002 TA298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220173 2002 TE302 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
220174 2002 TH323 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
220175 2002 TK335 05/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
220176 2002 TY376 15/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
220177 2002 UT5 28/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
220178 2002 UJ7 28/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
220179 2002 UM10 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
220180 2002 UC17 29/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
220181 2002 UY27 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
220182 2002 UD34 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
220183 2002 UO39 31/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
220184 2002 UR52 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
220185 2002 UA57 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
220186 2002 UH71 29/10/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
220187 2002 UZ72 30/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220188 2002 VF3 01/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
220189 2002 VR4 04/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220190 2002 VM8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
220191 2002 VS8 01/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
220192 2002 VL11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
220193 2002 VZ16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
220194 2002 VK17 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
220195 2002 VF20 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
220196 2002 VH20 04/11/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
220197 2002 VO21 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
220198 2002 VG23 05/11/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
220199 2002 VK23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
220200 2002 VU23 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL