Danh sách tiểu hành tinh/219101–219200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219101 1998 SH24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
219102 1998 SQ26 24/09/1998 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
219103 1998 SF41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219104 1998 SN41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
219105 1998 SE42 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
219106 1998 SN46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
219107 1998 SH47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219108 1998 SY47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
219109 1998 SQ67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
219110 1998 SV70 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
219111 1998 SP73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
219112 1998 SW77 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219113 1998 SF85 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219114 1998 SM86 26/09/1998 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
219115 1998 SU102 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
219116 1998 SA105 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219117 1998 SB111 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219118 1998 SB112 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
219119 1998 SO120 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
219120 1998 SR120 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219121 1998 SB155 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219122 1998 TR7 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
219123 1998 TX15 15/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
219124 1998 TS27 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
219125 1998 US11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
219126 1998 UF16 23/10/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
219127 1998 UQ19 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
219128 1998 UW22 25/10/1998 Cima Ekar Asiago Obs. 2,4 km MPC · JPL
219129 1998 UK31 20/10/1998 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
219130 1998 UH39 28/10/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219131 1998 UY41 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
219132 1998 VP6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
219133 1998 VU25 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
219134 1998 VG41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
219135 1998 VL42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
219136 1998 VC47 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219137 1998 WO8 21/11/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
219138 1998 WW14 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
219139 1998 WM24 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 11 km MPC · JPL
219140 1998 WO39 22/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
219141 1998 XZ6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
219142 1998 XP14 15/12/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
219143 1998 XC16 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219144 1998 XY19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
219145 1999 BY20 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219146 1999 FL33 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219147 1999 HD4 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
219148 1999 JV23 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219149 1999 PZ2 08/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
219150 1999 RX7 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
219151 1999 RQ13 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
219152 1999 RA41 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219153 1999 RK107 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219154 1999 RZ119 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219155 1999 RK144 09/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
219156 1999 RO145 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219157 1999 RY188 09/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
219158 1999 RK209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219159 1999 RL220 04/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
219160 1999 RA225 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219161 1999 RR226 05/09/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
219162 1999 RZ232 08/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
219163 1999 SF13 30/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
219164 1999 TA14 11/10/1999 Gnosca S. Sposetti 1,5 km MPC · JPL
219165 1999 TV38 01/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
219166 1999 TU42 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
219167 1999 TH54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219168 1999 TM58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
219169 1999 TJ59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
219170 1999 TA69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219171 1999 TL76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
219172 1999 TU78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
219173 1999 TN120 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
219174 1999 TJ129 06/10/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
219175 1999 TP148 07/10/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
219176 1999 TL165 10/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219177 1999 TO171 10/10/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
219178 1999 TX175 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219179 1999 TL182 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219180 1999 TH187 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219181 1999 TM196 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219182 1999 TJ202 13/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219183 1999 TL207 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219184 1999 TX210 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219185 1999 TC212 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219186 1999 TH212 15/10/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
219187 1999 TN218 15/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
219188 1999 TM234 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219189 1999 TZ287 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219190 1999 TY300 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219191 1999 TL316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
219192 1999 UE7 30/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219193 1999 UO10 31/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219194 1999 UG27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219195 1999 UT29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
219196 1999 UU34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
219197 1999 UM40 16/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219198 1999 UA44 29/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
219199 1999 UE46 31/10/1999 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
219200 1999 VH3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL