Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/219001–219100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219001 2008 JX20 09/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,5 km MPC · JPL
219002 2008 JE39 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219003 2008 KR11 27/05/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 4,2 km MPC · JPL
219004 2008 SR50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
219005 2008 TM81 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
219006 2008 TD111 06/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
219007 2008 YX 19/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
219008 2008 YY8 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 4,6 km MPC · JPL
219009 2009 HP72 27/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
219010 2009 MJ8 28/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
219011 2734 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
219012 4762 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
219013 6253 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
219014 6768 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 830 m MPC · JPL
219015 1531 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 750 m MPC · JPL
219016 3191 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
219017 3156 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
219018 4219 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
219019 1981 EP8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
219020 1981 EH32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
219021 1991 LH 14/06/1991 Kitt Peak Spacewatch APO 1,5 km MPC · JPL
219022 1993 FP75 21/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
219023 1993 RP14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
219024 1993 TK20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
219025 1993 TV30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
219026 1994 GA2 03/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219027 1994 GD11 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219028 1994 KE 17/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
219029 1994 RT4 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219030 1994 TR14 13/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
219031 1994 WZ6 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
219032 1995 EM3 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
219033 1995 FQ1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
219034 1995 FZ1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219035 1995 FA14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
219036 1995 GM6 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219037 1995 OU8 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
219038 1995 SK 17/09/1995 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
219039 1995 ST19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219040 1995 ST34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219041 1995 SZ40 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
219042 1995 SZ50 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219043 1995 SW62 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
219044 1995 SW79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
219045 1995 UG11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
219046 1995 UL57 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
219047 1995 UO57 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
219048 1995 VO4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
219049 1995 VX10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
219050 1995 WB20 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219051 1995 WG26 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
219052 1995 XW4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
219053 1996 BE8 19/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
219054 1996 BR10 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219055 1996 BJ12 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
219056 1996 EM15 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
219057 1996 RA30 12/09/1996 La Silla UDTS 17 km MPC · JPL
219058 1996 TJ20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
219059 1996 TD34 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219060 1996 TL35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
219061 1996 TL53 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
219062 1996 VC13 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
219063 1996 XU29 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219064 1997 CP25 13/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
219065 1997 EC20 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
219066 1997 EQ44 11/03/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219067 Bossuet 1997 JB18 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
219068 1997 TG9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
219069 1997 TW13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
219070 1997 TL20 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
219071 1997 US9 30/10/1997 Socorro LINEAR APO 660 m MPC · JPL
219072 1997 YW9 29/12/1997 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
219073 1997 YR15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
219074 1998 BQ31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
219075 1998 BR34 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
219076 1998 DG23 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
219077 1998 FC88 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
219078 1998 GX 03/04/1998 Teide Teide Obs. 2,4 km MPC · JPL
219079 1998 HE14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
219080 1998 KF5 18/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
219081 1998 OT9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
219082 1998 QO47 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
219083 1998 QU57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
219084 1998 QK59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
219085 1998 QT77 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219086 1998 QZ83 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
219087 1998 QT86 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
219088 1998 QV103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
219089 1998 QF110 23/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219090 1998 RA 01/09/1998 Modra A. Galád, J. Tóth 4,8 km MPC · JPL
219091 1998 RF3 15/09/1998 Sormano P. Sicoli, A. Testa 1,7 km MPC · JPL
219092 1998 RN21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
219093 1998 RK74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219094 1998 RN79 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
219095 1998 SB 16/09/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
219096 1998 SE2 18/09/1998 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
219097 1998 SZ3 18/09/1998 Caussols ODAS 960 m MPC · JPL
219098 1998 SK5 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
219099 1998 SP8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
219100 1998 SZ8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL