Danh sách tiểu hành tinh/219801–219900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219801 2002 AY146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219802 2002 AC150 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219803 2002 AX151 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219804 2002 AF155 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219805 2002 AN157 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219806 2002 AZ163 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219807 2002 AO173 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219808 2002 AT180 05/01/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
219809 2002 AQ186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219810 2002 AC187 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219811 2002 AF189 10/01/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
219812 2002 AM193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
219813 2002 AQ197 14/01/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
219814 2002 BA3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
219815 2002 BX4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
219816 2002 BD23 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219817 2002 BK23 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219818 2002 BN23 23/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219819 2002 BE24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
219820 2002 BD26 26/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219821 2002 BW26 17/01/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
219822 2002 CB4 03/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
219823 2002 CE17 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
219824 2002 CH17 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219825 2002 CG20 04/02/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
219826 2002 CA28 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219827 2002 CQ35 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219828 2002 CW36 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219829 2002 CR39 07/02/2002 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 3,3 km MPC · JPL
219830 2002 CB49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
219831 2002 CF56 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219832 2002 CB63 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219833 2002 CB80 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219834 2002 CK80 07/02/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
219835 2002 CH82 07/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
219836 2002 CW88 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219837 2002 CH109 07/02/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
219838 2002 CG120 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219839 2002 CX120 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219840 2002 CJ130 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219841 2002 CJ136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219842 2002 CY145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219843 2002 CV147 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219844 2002 CQ148 10/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
219845 2002 CZ178 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219846 2002 CL179 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219847 2002 CX198 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219848 2002 CO199 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219849 2002 CS204 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219850 2002 CA205 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219851 2002 CP210 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
219852 2002 CL212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219853 2002 CU212 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219854 2002 CS219 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
219855 2002 CE220 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
219856 2002 CN225 08/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
219857 2002 CB230 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
219858 2002 CD232 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219859 2002 CX245 14/02/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
219860 2002 CN246 15/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
219861 2002 CP250 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
219862 2002 CM251 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
219863 2002 CV252 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
219864 2002 CK254 05/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
219865 2002 CN254 05/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
219866 2002 CS266 07/02/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
219867 2002 CM270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
219868 2002 CV273 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
219869 2002 CX277 07/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
219870 2002 CB283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
219871 2002 CC286 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
219872 2002 CY301 12/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
219873 2002 CG307 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219874 2002 CU314 13/02/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
219875 2002 DX5 16/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
219876 2002 DK7 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219877 2002 DD15 16/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
219878 2002 EH2 09/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 2,0 km MPC · JPL
219879 2002 ET4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,8 km MPC · JPL
219880 2002 EO8 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,4 km MPC · JPL
219881 2002 ES32 11/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
219882 2002 EY36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
219883 2002 EB38 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
219884 2002 EH49 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
219885 2002 EP58 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219886 2002 ER58 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
219887 2002 EZ61 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219888 2002 EU64 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219889 2002 EJ66 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
219890 2002 EO80 12/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
219891 2002 EK83 13/03/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
219892 2002 EF95 14/03/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
219893 2002 EQ96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
219894 2002 EK108 09/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
219895 2002 EJ109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
219896 2002 EW111 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
219897 2002 ET114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
219898 2002 ER118 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
219899 2002 EH119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
219900 2002 ET125 11/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL