Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/218801–218900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218801 2006 BC99 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
218802 2006 BF140 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
218803 2006 BS214 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
218804 2006 BB252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
218805 2006 CU33 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
218806 2006 DE1 21/02/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 4,4 km MPC · JPL
218807 2006 DM44 20/02/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
218808 2006 DM56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
218809 2006 GH32 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
218810 2006 GF38 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
218811 2006 PD5 12/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
218812 2006 RR94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
218813 2006 SO14 17/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
218814 2006 SV14 17/09/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
218815 2006 SE36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
218816 2006 SL115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
218817 2006 SS175 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
218818 2006 SA263 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218819 2006 SZ265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218820 2006 SN349 29/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218821 2006 TE4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
218822 2006 TF19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
218823 2006 TN22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
218824 2006 TD26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218825 2006 TX34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
218826 2006 TJ45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218827 2006 TJ68 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218828 2006 TG79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218829 2006 TM79 12/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218830 2006 TD85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218831 2006 TX101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
218832 2006 TV105 12/10/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
218833 2006 UH6 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
218834 2006 UN19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218835 2006 UX40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218836 2006 UY41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218837 2006 UL55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
218838 2006 UW64 23/10/2006 Kitami K. Endate 880 m MPC · JPL
218839 2006 UA71 16/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
218840 2006 UG86 17/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
218841 2006 US87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218842 2006 UY179 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
218843 2006 UZ202 22/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218844 2006 UQ204 22/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218845 2006 UY209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218846 2006 UR228 20/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
218847 2006 UP241 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
218848 2006 UQ327 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218849 2006 UL338 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
218850 2006 VW13 14/11/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
218851 2006 VP34 11/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
218852 2006 VV41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218853 2006 VO51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218854 2006 VK88 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218855 2006 VC94 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
218856 2006 VN105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
218857 2006 WB80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218858 2006 WO80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
218859 2006 WD82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218860 2006 WR101 19/11/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
218861 2006 WX112 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218862 2006 WK123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218863 2006 WO127 23/11/2006 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
218864 2006 WF162 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218865 2006 WY204 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218866 Alexantioch 2006 XL4 15/12/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
218867 2006 XB21 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218868 2006 XH31 12/12/2006 Marly P. Kocher 4,2 km MPC · JPL
218869 2006 XO53 14/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
218870 2006 XS53 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
218871 2006 YL1 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218872 2006 YX14 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
218873 2006 YS16 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218874 2006 YW37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218875 2006 YU46 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
218876 2007 AH8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 960 m MPC · JPL
218877 2007 AC27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218878 2007 BK4 16/01/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
218879 2007 BH5 17/01/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218880 2007 BO22 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218881 2007 BN55 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218882 2007 BT57 24/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
218883 2007 BM77 17/01/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
218884 2007 CO7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218885 2007 CT10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218886 2007 CR21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
218887 2007 CY22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
218888 2007 CV40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
218889 2007 CU41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
218890 2007 CT63 15/02/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
218891 2007 DY11 16/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
218892 2007 DZ24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218893 2007 DX35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
218894 2007 DO60 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
218895 2007 DM68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
218896 2007 DX70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218897 2007 DT81 23/02/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
218898 2007 DU102 25/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
218899 2007 EO1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218900 Gabybuchholz 2007 EO9 08/03/2007 Wildberg R. Apitzsch 2,2 km MPC · JPL