Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/219601–219700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
219601 2001 TK64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219602 2001 TU81 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219603 2001 TO84 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219604 2001 TB85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219605 2001 TD85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219606 2001 TN91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219607 2001 TT91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219608 2001 TO94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219609 2001 TD95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219610 2001 TN96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219611 2001 TF101 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219612 2001 TX107 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
219613 2001 TC108 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
219614 2001 TO113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219615 2001 TH119 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
219616 2001 TM119 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219617 2001 TP119 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219618 2001 TY120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219619 2001 TY123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
219620 2001 TM131 11/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
219621 2001 TJ172 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219622 2001 TP191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219623 2001 TY193 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219624 2001 TS201 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219625 2001 TY205 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
219626 2001 TW206 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
219627 2001 TU210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
219628 2001 TB211 13/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
219629 2001 TC224 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219630 2001 TZ235 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
219631 2001 TX240 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
219632 2001 UC11 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
219633 2001 UN17 18/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
219634 2001 UK33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219635 2001 UV33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219636 2001 UD57 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219637 2001 UP63 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219638 2001 UB65 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219639 2001 UF66 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219640 2001 UR70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
219641 2001 UQ76 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219642 2001 UW76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219643 2001 UX76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219644 2001 UW81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219645 2001 UA82 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219646 2001 UF101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219647 2001 UE114 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219648 2001 UH119 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219649 2001 US127 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219650 2001 US134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219651 2001 UD160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219652 2001 UB162 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219653 2001 UC172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
219654 2001 UR173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
219655 2001 UY213 23/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
219656 2001 UU217 24/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
219657 2001 VA2 10/11/2001 Heppenheim Starkenburg Obs. 5,4 km MPC · JPL
219658 2001 VD3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
219659 2001 VK6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219660 2001 VC11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219661 2001 VA12 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219662 2001 VM12 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219663 2001 VZ13 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
219664 2001 VM17 09/11/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
219665 2001 VG19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219666 2001 VG25 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219667 2001 VZ33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219668 2001 VQ37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219669 2001 VJ39 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219670 2001 VW49 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219671 2001 VS50 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
219672 2001 VB80 09/11/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
219673 2001 VH88 12/11/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
219674 2001 VV91 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219675 2001 VK92 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219676 2001 VY104 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219677 2001 VR105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219678 2001 VB117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219679 2001 VA121 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
219680 2001 WS14 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
219681 2001 WH18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
219682 2001 WA26 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
219683 2001 WM32 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219684 2001 WO34 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
219685 2001 WR36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
219686 2001 WE37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
219687 2001 WV37 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
219688 2001 WW37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
219689 2001 WY38 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
219690 2001 WD52 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
219691 2001 WG61 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
219692 2001 WT92 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
219693 2001 XX1 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219694 2001 XM11 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
219695 2001 XO16 10/12/2001 Uccle T. Pauwels 2,3 km MPC · JPL
219696 2001 XW18 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
219697 2001 XP20 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
219698 2001 XF21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
219699 2001 XS21 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
219700 2001 XS26 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL