Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/218601–218700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218601 2005 NR55 11/07/2005 Mayhill A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
218602 2005 NE69 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218603 2005 NN72 06/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
218604 2005 NB80 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
218605 2005 ND91 05/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218606 2005 NW99 11/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
218607 2005 NG124 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218608 2005 OD1 19/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
218609 2005 OZ3 26/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
218610 2005 OK15 30/07/2005 Vicques M. Ory 1,1 km MPC · JPL
218611 2005 PL 02/08/2005 Kingsnake J. V. McClusky 2,8 km MPC · JPL
218612 2005 PY3 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
218613 2005 PE9 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218614 2005 PO12 04/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
218615 2005 QT7 24/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
218616 2005 QM42 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218617 2005 QY42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
218618 2005 QF50 26/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
218619 2005 QG85 30/08/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
218620 2005 QK88 24/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
218621 2005 QW91 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
218622 2005 QU107 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
218623 2005 QY108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218624 2005 QQ138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
218625 2005 QE153 27/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
218626 2005 QM172 29/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
218627 2005 QP179 26/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
218628 2005 QD182 31/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
218629 2005 RN4 06/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
218630 2005 RP19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218631 2005 RG24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
218632 2005 RM24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
218633 2005 RX29 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
218634 2005 RP31 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
218635 2005 RT31 13/09/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
218636 Calabria 2005 SN4 24/09/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
218637 2005 SP15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218638 2005 SS18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218639 2005 SM19 25/09/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,8 km MPC · JPL
218640 2005 SR23 23/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
218641 2005 SF25 25/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
218642 2005 SV26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218643 2005 SZ39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
218644 2005 SJ47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
218645 2005 SF54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218646 2005 SD65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
218647 2005 SW89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
218648 2005 SP93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
218649 2005 ST94 25/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
218650 2005 SE95 25/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
218651 2005 SD119 28/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
218652 2005 SY125 29/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218653 2005 SB134 30/09/2005 Wrightwood J. W. Young 2,7 km MPC · JPL
218654 2005 SU144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218655 2005 SS151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218656 2005 SV152 25/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
218657 2005 SO157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218658 2005 SP158 26/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
218659 2005 SY158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218660 2005 SU163 27/09/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
218661 2005 SW171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218662 2005 SS205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
218663 2005 SH206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
218664 2005 SW208 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
218665 2005 SE214 30/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
218666 2005 SW214 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
218667 2005 SN216 30/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
218668 2005 SO220 29/09/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
218669 2005 SX220 29/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
218670 2005 SC221 29/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
218671 2005 SM236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218672 2005 SK242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218673 2005 SB247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218674 2005 SX255 22/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218675 2005 SK262 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
218676 2005 SQ270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
218677 2005 SW278 23/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
218678 2005 TE5 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
218679 Sagamorehill 2005 TQ13 03/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 2,5 km MPC · JPL
218680 2005 TE17 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218681 2005 TV18 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218682 2005 TM24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
218683 2005 TT41 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218684 2005 TW44 05/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218685 2005 TG51 12/10/2005 Uccle T. Pauwels 4,8 km MPC · JPL
218686 2005 TK54 01/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
218687 2005 TA56 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
218688 2005 TD62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
218689 2005 TR64 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218690 2005 TU74 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
218691 2005 TF75 02/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
218692 Leesnyder 2005 TW76 05/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
218693 2005 TA78 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
218694 2005 TD79 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
218695 2005 TG79 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
218696 2005 TK83 03/10/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218697 2005 TT99 07/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
218698 2005 TS159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
218699 2005 TD162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
218700 2005 TO162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL