Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/218501–218600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218501 2004 TX83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218502 2004 TQ84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
218503 2004 TG85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
218504 2004 TW98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218505 2004 TD99 05/10/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
218506 2004 TZ103 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218507 2004 TO104 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
218508 2004 TL106 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
218509 2004 TU106 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218510 2004 TY108 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
218511 2004 TS109 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218512 2004 TL112 07/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
218513 2004 TT123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
218514 2004 TP131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
218515 2004 TG136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
218516 2004 TN168 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
218517 2004 TT195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
218518 2004 TT209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218519 2004 TT237 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
218520 2004 TF243 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
218521 2004 TA255 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
218522 2004 TN265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218523 2004 TH274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
218524 2004 TT274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
218525 2004 TE301 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
218526 2004 TM306 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
218527 2004 TO307 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
218528 2004 TS339 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
218529 2004 TN351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218530 2004 TQ355 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
218531 2004 TA358 09/10/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
218532 2004 TM358 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
218533 2004 UZ6 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
218534 2004 VW4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
218535 2004 VF12 03/11/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
218536 2004 VB16 05/11/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
218537 2004 VO18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
218538 2004 VV26 04/11/2004 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
218539 2004 VP57 05/11/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
218540 2004 VW60 11/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
218541 2004 VW74 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218542 2004 WQ8 18/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218543 2004 XF 01/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218544 2004 XS5 04/12/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
218545 2004 XG8 02/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
218546 2004 XW44 13/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218547 2004 XO102 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
218548 2004 YV5 21/12/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
218549 2005 AZ32 12/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218550 2005 BQ26 19/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218551 2005 CA40 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218552 2005 EM28 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
218553 2005 EK41 01/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
218554 2005 EV84 04/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
218555 2005 EW133 09/03/2005 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
218556 2005 EE147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
218557 2005 ET150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218558 2005 EM198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
218559 2005 EW220 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
218560 2005 EN227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
218561 2005 EZ239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
218562 2005 EC266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218563 2005 GV29 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
218564 2005 GP69 03/04/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
218565 2005 GO113 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
218566 2005 GR113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218567 2005 GV113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218568 2005 GQ123 08/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218569 2005 GR180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218570 2005 GO204 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
218571 2005 JN34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218572 2005 JX36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
218573 2005 JW46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218574 2005 JX48 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
218575 2005 JY51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218576 2005 JN58 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218577 2005 JH82 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
218578 2005 JT86 08/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
218579 2005 JJ112 09/05/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
218580 2005 JD121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
218581 2005 JA127 12/05/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
218582 2005 JR181 01/05/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218583 2005 KD 16/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
218584 2005 KB5 18/05/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
218585 2005 KE10 28/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
218586 2005 KM10 29/05/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
218587 2005 LV26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218588 2005 LF30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218589 2005 LO30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218590 2005 LJ40 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218591 2005 LL42 13/06/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
218592 2005 MF37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
218593 2005 MG39 28/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
218594 2005 MH40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218595 2005 MR40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218596 2005 MY50 30/06/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
218597 2005 MY52 21/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
218598 2005 NQ2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218599 2005 NG10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218600 2005 NS53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL