Danh sách tiểu hành tinh/218301–218400

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218301 2003 SG198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
218302 2003 SW238 27/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
218303 2003 SC258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218304 2003 SV293 28/09/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
218305 2003 SU306 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
218306 2003 SW407 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
218307 2003 UZ9 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218308 2003 UR35 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
218309 2003 UJ53 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218310 2003 UG262 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218311 2003 UN274 30/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
218312 2003 WH16 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
218313 2003 WL131 21/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
218314 2003 XE14 13/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218315 2003 YM13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
218316 2003 YT18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218317 2003 YO21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218318 2003 YJ26 18/12/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
218319 2003 YK31 18/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
218320 2003 YL37 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218321 2003 YD55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218322 2003 YC65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218323 2003 YM117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218324 2003 YT130 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218325 2003 YN143 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218326 2003 YL144 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218327 2004 BF3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218328 2004 BS7 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218329 2004 BJ10 16/01/2004 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
218330 2004 BL36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218331 2004 BJ42 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218332 2004 BK49 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218333 2004 BX70 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218334 2004 BM73 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218335 2004 BW77 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218336 2004 BS84 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
218337 2004 BX87 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218338 2004 BO99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218339 2004 BF121 30/01/2004 Modra Modra Obs. 820 m MPC · JPL
218340 2004 BU129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218341 2004 CQ3 10/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218342 2004 CA12 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218343 2004 DR8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218344 2004 DE14 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218345 2004 EO10 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
218346 2004 FN4 18/03/2004 Needville Needville Obs. 1,4 km MPC · JPL
218347 2004 FD8 16/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
218348 2004 FY17 27/03/2004 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
218349 2004 FW50 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
218350 2004 FK94 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218351 2004 FC107 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218352 2004 FB110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
218353 2004 FZ110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
218354 2004 FQ123 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
218355 2004 FD134 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
218356 2004 FP142 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
218357 2004 GH 08/04/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
218358 2004 GB10 12/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
218359 2004 GC15 12/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
218360 2004 GS33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218361 2004 GZ37 14/04/2004 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
218362 2004 GX77 15/04/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
218363 2004 GW87 15/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
218364 2004 HR38 23/04/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
218365 2004 HB50 23/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
218366 2004 HU62 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218367 2004 JE1 09/05/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
218368 2004 JS1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
218369 2004 JS6 10/05/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
218370 2004 JG11 12/05/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
218371 2004 JN22 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218372 2004 JZ25 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
218373 2004 JC29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
218374 2004 JT31 11/05/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
218375 2004 JC34 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
218376 2004 JA45 15/05/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
218377 2004 KB15 22/05/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,9 km MPC · JPL
218378 2004 LS18 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
218379 2004 LJ26 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218380 2004 NF11 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
218381 2004 NT13 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218382 2004 NO16 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
218383 2004 ND24 14/07/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
218384 2004 OL8 16/07/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
218385 2004 OQ8 16/07/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
218386 2004 PC 04/08/2004 Needville Needville Obs. 3,9 km MPC · JPL
218387 2004 PH13 07/08/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
218388 2004 PD16 07/08/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
218389 2004 PH21 07/08/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
218390 2004 PH40 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
218391 2004 PE46 07/08/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
218392 2004 PB53 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
218393 2004 PQ60 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218394 2004 PE64 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
218395 2004 PB81 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218396 2004 PH95 12/08/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
218397 2004 PT99 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
218398 2004 QY 16/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
218399 2004 QF5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
218400 Marquardt 2004 QG7 22/08/2004 Altschwendt W. Ries 4,0 km MPC · JPL