Danh sách tiểu hành tinh/218101–218200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218101 2002 NH27 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218102 2002 NL35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218103 2002 NJ49 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
218104 2002 NO55 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218105 2002 NN62 04/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
218106 2002 OO15 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218107 2002 OM16 18/07/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
218108 2002 OC22 22/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
218109 2002 OU22 31/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218110 2002 OP27 21/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218111 2002 PW16 06/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
218112 2002 PQ21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
218113 2002 PS53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218114 2002 PP59 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218115 2002 PL60 10/08/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
218116 2002 PG68 06/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
218117 2002 PT71 12/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
218118 2002 PP79 11/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
218119 2002 PV105 12/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
218120 2002 PR110 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218121 2002 PB112 03/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
218122 2002 PF113 13/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
218123 2002 PR114 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
218124 2002 PS120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
218125 2002 PZ125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218126 2002 PY132 14/08/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
218127 2002 PK139 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218128 2002 PQ178 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218129 2002 QU20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218130 2002 QQ27 28/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
218131 2002 QT45 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218132 2002 QU45 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218133 2002 QG89 27/08/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
218134 2002 QU121 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
218135 2002 QC126 16/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
218136 2002 QA133 18/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218137 2002 RB21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
218138 2002 RT29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
218139 2002 RV29 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
218140 2002 RP33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
218141 2002 RV44 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218142 2002 RY47 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
218143 2002 RC60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
218144 2002 RL66 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
218145 2002 RZ71 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
218146 2002 RD72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218147 2002 RU75 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218148 2002 RT85 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218149 2002 RA98 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218150 2002 RC106 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
218151 2002 RF111 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218152 2002 RU116 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218153 2002 RS123 09/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
218154 2002 RK133 09/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
218155 2002 RT141 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218156 2002 RB148 11/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
218157 2002 RS150 11/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
218158 2002 RL164 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218159 2002 RK171 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218160 2002 RX175 13/09/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
218161 2002 RX179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
218162 2002 RO213 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
218163 2002 RH225 13/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
218164 2002 RA229 14/09/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
218165 2002 RG245 15/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218166 2002 RG264 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
218167 2002 SN5 27/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218168 2002 SF7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218169 2002 SM16 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
218170 2002 SN23 27/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
218171 2002 ST38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218172 2002 SN43 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218173 2002 SL45 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218174 2002 SO67 16/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
218175 2002 SU71 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218176 2002 TN2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
218177 2002 TV6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
218178 2002 TJ14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
218179 2002 TK24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218180 2002 TM29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218181 2002 TX29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218182 2002 TG35 02/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
218183 2002 TQ40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218184 2002 TA41 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
218185 2002 TF47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218186 2002 TQ52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218187 2002 TD63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
218188 2002 TG67 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218189 2002 TC68 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
218190 2002 TR78 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218191 2002 TW84 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
218192 2002 TA88 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
218193 2002 TQ91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218194 2002 TT91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218195 2002 TD99 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
218196 2002 TH102 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218197 2002 TH111 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
218198 2002 TZ130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218199 2002 TW134 04/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
218200 2002 TO146 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL