Danh sách tiểu hành tinh/20901–21000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
20901 Mattmuehler 2000 XO6 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
20902 Kylebeighle 2000 XY6 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
20903 2000 XH9 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
20904 2190 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
20905 2581 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
20906 2727 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20907 2762 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
20908 2819 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
20909 4026 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
20910 4060 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
20911 4083 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
20912 4129 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
20913 4214 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
20914 4215 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
20915 4302 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
20916 4628 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
20917 5016 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
20918 6539 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
20919 6606 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
20920 6653 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
20921 6680 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
20922 6769 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
20923 6846 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
20924 9526 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
20925 9596 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
20926 1101 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
20927 1126 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
20928 2024 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
20929 2050 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
20930 2130 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
20931 2208 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
20932 2258 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
20933 3015 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
20934 4194 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
20935 4265 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20936 Nemrut Dagi 4835 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
20937 1005 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
20938 1075 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20939 1178 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
20940 1236 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
20941 1341 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20942 2092 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
20943 2115 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
20944 2200 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
20945 2248 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
20946 2316 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
20947 Polyneikes 2638 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
20948 2754 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
20949 3024 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20950 3305 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
20951 4261 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
20952 Tydeus 5151 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 27 km MPC · JPL
20953 1068 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
20954 1158 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
20955 2387 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
20956 3510 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
20957 4430 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
20958 A900 MA 29/06/1900 Mount Hamilton J. E. Keeler 2,8 km MPC · JPL
20959 1936 UG 21/10/1936 Nice M. Laugier 5,2 km MPC · JPL
20960 1971 UR 26/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 13 km MPC · JPL
20961 Arkesilaos 1973 SS1 19/09/1973 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
20962 Michizane 1977 EW7 12/03/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,5 km MPC · JPL
20963 Pisarenko 1977 QN1 19/08/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 6,6 km MPC · JPL
20964 Mons Naklethi 1977 UA 16/10/1977 Kleť A. Mrkos 4,0 km MPC · JPL
20965 Kutafin 1978 SJ7 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 11 km MPC · JPL
20966 1978 VH5 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
20967 1978 VF6 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
20968 1978 VM8 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
20969 Samo 1979 SH 17/09/1979 Kleť A. Mrkos 3,2 km MPC · JPL
20970 1981 DD1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
20971 1981 DR1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
20972 1981 DX2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
20973 1981 EL2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
20974 1981 EO2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
20975 1981 ER4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
20976 1981 EA6 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,5 km MPC · JPL
20977 1981 EN7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
20978 1981 EW10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
20979 1981 EO13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
20980 1981 ED16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
20981 1981 EZ16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
20982 1981 EL17 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
20983 1981 EN20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
20984 1981 EH33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
20985 1981 EA35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
20986 1981 EL37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,9 km MPC · JPL
20987 1981 EU38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
20988 1981 EC43 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
20989 1981 EZ45 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 10 km MPC · JPL
20990 1983 RL3 01/09/1983 La Silla H. Debehogne 2,9 km MPC · JPL
20991 Jánkollár 1984 WX1 28/11/ 1984 Piszkéstető M. Antal 7,1 km MPC · JPL
20992 1985 RV2 05/09/1985 La Silla H. Debehogne 4,1 km MPC · JPL
20993 1985 RX2 05/09/1985 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
20994 Atreya 1985 TS 15/10/1985 Anderson Mesa E. Bowell 3,9 km MPC · JPL
20995 1985 VY 01/11/ 1985 La Silla R. M. West 26 km MPC · JPL
20996 1986 PB 04/08/1986 Palomar E. F. Helin 3,0 km MPC · JPL
20997 1986 PL1 01/08/1986 Palomar E. F. Helin 12 km MPC · JPL
20998 1986 QF1 26/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
20999 1987 BF 28/01/1987 Ojima T. Niijima, T. Urata 4,2 km MPC · JPL
21000 L'Encyclopédie 1987 BY1 26/01/1987 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL