Danh sách tiểu hành tinh/218001–218100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218001 2001 XQ72 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
218002 2001 XK75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218003 2001 XL80 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218004 2001 XO86 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218005 2001 XN104 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218006 2001 XU113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218007 2001 XZ127 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218008 2001 XQ157 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218009 2001 XU202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
218010 2001 XF217 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218011 2001 XS224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218012 2001 XD227 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218013 2001 XL227 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218014 2001 XO228 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
218015 2001 XR228 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218016 2001 XV238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218017 2001 XV266 09/12/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 450 m MPC · JPL
218018 2001 YR7 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218019 2001 YX14 17/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
218020 2001 YN32 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218021 2001 YY32 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218022 2001 YK42 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218023 2001 YL45 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218024 2001 YC46 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
218025 2001 YC59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218026 2001 YN89 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218027 2001 YA108 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218028 2001 YQ109 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218029 2001 YJ137 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218030 2001 YQ143 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
218031 2002 AL2 05/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
218032 2002 AU9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
218033 2002 AB15 06/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218034 2002 AJ36 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218035 2002 AA43 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218036 2002 AP104 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
218037 2002 AU133 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
218038 2002 AE137 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
218039 2002 AS145 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218040 2002 AY206 13/01/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
218041 2002 BC3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
218042 2002 BB25 23/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
218043 2002 BX29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
218044 2002 CO44 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218045 2002 CM68 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218046 2002 CP120 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218047 2002 CS120 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218048 2002 CH178 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
218049 2002 CO213 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218050 2002 CM226 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
218051 2002 CZ303 13/02/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
218052 2002 CT311 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
218053 2002 DT1 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
218054 2002 DG15 16/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
218055 2002 EF4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,0 km MPC · JPL
218056 2002 ET35 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
218057 2002 ET41 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
218058 2002 EA45 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
218059 2002 EW46 11/03/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
218060 2002 EJ54 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
218061 2002 EG65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218062 2002 EQ70 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
218063 2002 EB101 06/03/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
218064 2002 EL105 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
218065 2002 EO106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
218066 2002 EF135 13/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
218067 2002 EC148 15/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
218068 2002 FX1 18/03/2002 Ondřejov L. Kotková 4,3 km MPC · JPL
218069 2002 FN19 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
218070 2002 FL37 31/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
218071 2002 GO44 04/04/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
218072 2002 GO58 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
218073 2002 GQ65 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
218074 2002 GR70 08/04/2002 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
218075 2002 GY70 08/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,4 km MPC · JPL
218076 2002 GK77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
218077 2002 GY88 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
218078 2002 GT89 08/04/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
218079 2002 GQ91 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
218080 2002 GY101 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
218081 2002 GS117 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
218082 2002 GU118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218083 2002 GQ134 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
218084 2002 GO136 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
218085 2002 GJ143 13/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
218086 2002 GM148 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
218087 2002 GZ184 08/04/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
218088 2002 HT6 18/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
218089 2002 HY13 21/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
218090 2002 JS7 04/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
218091 2002 JR10 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218092 2002 JQ19 07/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
218093 2002 JV38 09/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218094 2002 JD79 11/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
218095 2002 JC123 06/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
218096 2002 KB14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218097 Maoxianxin 2002 LO61 01/06/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
218098 2002 MG 17/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218099 2002 MH3 26/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
218100 2002 NY3 06/07/2002 Needville Needville Obs. 790 m MPC · JPL