Danh sách tiểu hành tinh/218901–219000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218901 Gerdbuchholz 2007 EO9 10/03/2007 Wildberg R. Apitzsch 3,7 km MPC · JPL
218902 2007 EW12 09/03/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
218903 2007 EJ16 09/03/2007 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
218904 2007 EV36 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
218905 2007 EV51 11/03/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
218906 2007 ES122 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218907 2007 EW126 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
218908 2007 ET161 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
218909 2007 EJ218 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
218910 2007 EV218 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
218911 2007 FQ24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
218912 2007 GJ30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218913 2007 HN53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218914 Tangauchin 2007 KG9 19/05/2007 XuYi PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
218915 2007 PL27 13/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
218916 2007 SD12 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218917 2007 TJ68 11/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
218918 2007 TV138 09/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
218919 2007 TB218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218920 2007 TB240 14/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
218921 2007 TR357 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
218922 2007 TA361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
218923 2007 UE1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 5,7 km MPC · JPL
218924 2007 UF104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218925 2007 VV92 03/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218926 2007 VA242 12/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
218927 2007 YL16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218928 2008 AJ114 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
218929 2008 BP15 28/01/2008 Lulin Observatory LUSS 1,6 km MPC · JPL
218930 2008 BW21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
218931 2008 BL41 30/01/2008 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
218932 2008 CW1 01/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
218933 2008 CY16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218934 2008 CL25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
218935 2008 CG66 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218936 2008 CK77 06/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
218937 2008 CU119 14/02/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,9 km MPC · JPL
218938 2008 CN143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218939 2008 CO143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218940 2008 CH156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218941 2008 CV164 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
218942 2008 CK165 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218943 2008 DP13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
218944 2008 DG20 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218945 2008 DK23 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
218946 2008 DD30 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218947 2008 DN33 27/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
218948 2008 DY39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
218949 2008 DF40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218950 2008 DW68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
218951 2008 DJ72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218952 2008 DO79 29/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
218953 2008 DN84 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
218954 2008 EM11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218955 2008 ES21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218956 2008 EV22 03/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
218957 2008 EE40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218958 2008 EE43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
218959 2008 EQ68 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
218960 2008 EQ83 09/03/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
218961 22008 EM109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218962 22008 ED146 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
218963 22008 EQ146 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
218964 22008 FP22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218965 22008 FV22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
218966 22008 FV26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218967 22008 FB28 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
218968 22008 FS29 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218969 22008 FH33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
218970 22008 FM38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
218971 2008 FG42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218972 2008 FH52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
218973 2008 FW57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
218974 2008 FF60 29/03/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
218975 2008 FX85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218976 2008 FT101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
218977 2008 FD117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218978 2008 FQ117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
218979 2008 FT123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218980 2008 FY124 30/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
218981 2008 FW126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
218982 2008 GM60 05/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
218983 2008 GV69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
218984 2008 GS72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218985 2008 GU104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
218986 2008 GN112 05/04/2008 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
218987 Heidenhain 2008 HV2 26/04/2008 Gaisberg R. Gierlinger 3,4 km MPC · JPL
218988 2008 HH9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218989 2008 HT11 24/04/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
218990 2008 HL13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218991 2008 HB17 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
218992 2008 HJ17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218993 2008 HO28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218994 2008 HY29 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218995 2008 HW38 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
218996 2008 HN44 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
218997 2008 HC60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
218998 Navi 2008 JZ2 03/05/2008 Marly P. Kocher 1,5 km MPC · JPL
218999 2008 JQ9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219000 2008 JW17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also