Danh sách tiểu hành tinh/217901–218000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217901 2001 SJ70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217902 2001 SC73 18/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217903 2001 SU82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217904 2001 SD107 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217905 2001 SG109 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217906 2001 SB125 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
217907 2001 SC141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217908 2001 SR142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217909 2001 SH148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217910 2001 SX157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217911 2001 SK175 16/09/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
217912 2001 SA178 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217913 2001 SC197 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217914 2001 SR213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217915 2001 SY228 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217916 2001 SD271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217917 2001 SN313 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217918 2001 SY315 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217919 2001 SH316 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
217920 2001 ST316 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217921 2001 SN324 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217922 2001 SG339 21/09/2001 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
217923 2001 SR345 23/09/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
217924 2001 TK 06/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
217925 2001 TO3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217926 2001 TW5 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217927 2001 TU13 12/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
217928 2001 TL21 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217929 2001 TT22 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217930 2001 TG23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217931 2001 TL40 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
217932 2001 TP49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
217933 2001 TX69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217934 2001 TG74 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217935 2001 TZ78 13/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
217936 2001 TJ96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217937 2001 TW106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217938 2001 TS107 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217939 2001 TO123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
217940 2001 TO132 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
217941 2001 TL141 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217942 2001 TF146 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
217943 2001 TU191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217944 2001 TX210 13/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
217945 2001 TG212 13/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
217946 2001 TS217 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217947 2001 TY226 15/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
217948 2001 TT231 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217949 2001 UN5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
217950 2001 UM15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
217951 2001 UC26 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217952 2001 UK29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217953 2001 UG37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217954 2001 UP73 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217955 2001 UV108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217956 2001 UJ109 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217957 2001 UF131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217958 2001 UW140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217959 2001 UM154 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217960 2001 UO157 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217961 2001 UO167 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
217962 2001 UK193 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217963 2001 UC204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
217964 2001 UZ212 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217965 2001 UJ221 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217966 2001 VT10 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217967 2001 VQ20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217968 2001 VW23 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217969 2001 VB24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217970 2001 VK25 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217971 2001 VY25 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
217972 2001 VD26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217973 2001 VA31 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217974 2001 VJ35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217975 2001 VY42 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217976 2001 VR44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217977 2001 VK51 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217978 2001 VQ73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
217979 2001 VG78 15/11/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
217980 2001 VJ85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217981 2001 VN88 15/11/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
217982 2001 VY94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217983 2001 VT98 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217984 2001 VD108 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217985 2001 VB116 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217986 2001 VN124 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217987 2001 VG131 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
217988 2001 WT19 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217989 2001 WU46 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217990 2001 WA55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217991 2001 WN55 19/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
217992 2001 WM64 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
217993 2001 WE84 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217994 2001 WD100 24/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217995 2001 WE100 24/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217996 2001 XD14 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217997 2001 XY14 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217998 2001 XU16 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
217999 2001 XH54 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218000 2001 XD71 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also