Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/217801–217900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217801 2000 UM95 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217802 2000 US96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217803 2000 WU13 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217804 2000 WY119 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217805 2000 XX8 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217806 2000 XS43 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217807 2000 XK44 05/12/2000 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
217808 2000 YP58 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217809 2000 YY110 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217810 2000 YS127 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
217811 2001 AB19 04/01/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
217812 2001 AA32 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217813 2001 BD19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217814 2001 BO46 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217815 2001 BS54 18/01/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
217816 2001 DG14 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217817 2001 DQ41 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217818 2001 DC46 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217819 2001 DJ53 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217820 2001 DS68 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217821 2001 DK111 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217822 2001 FK47 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217823 2001 FB66 19/03/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
217824 2001 FT76 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217825 2001 FU88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
217826 2001 FW119 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
217827 2001 FQ176 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217828 2001 GT 13/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217829 2001 HJ20 26/04/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217830 2001 HK47 18/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
217831 2001 JJ9 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
217832 2001 KN26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217833 2001 KC33 23/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 910 m MPC · JPL
217834 2001 KB34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217835 2001 KO40 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217836 2001 KS67 30/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217837 2001 LC 01/06/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
217838 2001 LX7 15/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
217839 2001 OC12 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217840 2001 OP14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217841 2001 OX23 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
217842 2001 OW31 23/07/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
217843 2001 OV36 20/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217844 2001 OK77 24/07/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
217845 2001 OK85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
217846 2001 OO110 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
217847 2001 PR41 11/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
217848 2001 PW53 14/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
217849 2001 PC54 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
217850 2001 PC60 13/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217851 2001 QA35 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217852 2001 QU49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217853 2001 QT56 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
217854 2001 QA80 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217855 2001 QO80 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217856 2001 QH87 17/08/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
217857 2001 QW90 22/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
217858 2001 QV91 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217859 2001 QC115 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217860 2001 QB119 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217861 2001 QY127 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217862 2001 QL128 20/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
217863 2001 QF134 21/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
217864 2001 QT136 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217865 2001 QF139 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217866 2001 QP141 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217867 2001 QD151 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217868 2001 QT153 26/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,4 km MPC · JPL
217869 2001 QW159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
217870 2001 QB191 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
217871 2001 QG191 22/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
217872 2001 QF195 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217873 2001 QN204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
217874 2001 QQ208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
217875 2001 QV219 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217876 2001 QE221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
217877 2001 QR225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
217878 2001 QV245 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217879 2001 QS248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217880 2001 QX269 19/08/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
217881 2001 QZ285 23/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
217882 2001 QJ289 16/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
217883 2001 QD295 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217884 2001 RK42 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217885 2001 RW73 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217886 2001 RM89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
217887 2001 RV92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
217888 2001 RA94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
217889 2001 RH95 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217890 2001 RG105 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
217891 2001 RN118 12/09/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
217892 2001 RR119 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217893 2001 RY121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217894 2001 RE143 15/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
217895 2001 RV151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
217896 2001 SB36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217897 2001 SW36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217898 2001 SH49 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217899 2001 SQ41 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217900 2001 SE65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL