Danh sách tiểu hành tinh/217601–217700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217601 2008 JZ14 06/05/2008 Wildberg R. Apitzsch 3,6 km MPC · JPL
217602 2008 JH15 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217603 Grove Creek 217603|Grove Creek}} 09/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 5,4 km MPC · JPL
217604 2008 KY24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
217605 2008 KM27 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
217606 2008 RU89 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217607 2008 RP119 07/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
217608 2008 SG184 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
217609 2008 SW254 23/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
217610 2008 TW19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
217611 2008 TN20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
217612 2008 TD126 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 19 km MPC · JPL
217613 2008 UU46 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
217614 2008 UG185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217615 2008 UW200 27/10/2008 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
217616 2008 UY273 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
217617 2008 UA342 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
217618 2008 VA19 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
217619 2008 VX31 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
217620 2009 BH10 21/01/2009 Sierra Stars F. Tozzi 850 m MPC · JPL
217621 2009 BG156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
217622 2009 GL5 03/04/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
217623 2009 HY59 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
217624 5003 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
217625 5408 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
217626 1027 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
217627 1064 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
217628 Lugh 1990 HA 17/04/1990 Kleť A. Mrkos APO 1,4 km MPC · JPL
217629 1992 SJ5 25/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
217630 1993 BQ9 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217631 1993 TG15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
217632 1993 TA25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
217633 1995 VQ4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
217634 1995 VQ8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
217635 1996 GV7 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
217636 1996 PH3 14/08/1996 Haleakala AMOS 1,2 km MPC · JPL
217637 1996 VT10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217638 1996 XS8 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
217639 1996 XH20 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
217640 1997 EQ26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217641 1997 ND6 09/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
217642 1997 UD22 31/10/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
217643 1997 WN10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
217644 1998 DE31 28/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
217645 1998 FJ14 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217646 1998 KQ26 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217647 1998 OR11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
217648 1998 QB20 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217649 1998 QH20 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217650 1998 QN29 23/08/1998 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
217651 1998 QF35 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217652 1998 QX41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217653 1998 QA75 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217654 1998 RM1 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217655 1998 RW10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217656 1998 RY43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217657 1998 RF61 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
217658 1998 RB81 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
217659 1998 SP20 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
217660 1998 SD32 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217661 1998 SK54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
217662 1998 SM68 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217663 1998 SD77 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
217664 1998 SQ99 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
217665 1998 SX109 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
217666 1998 SJ116 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
217667 1998 ST127 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217668 1998 UG1 19/10/1998 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
217669 1998 UH6 22/10/1998 Caussols ODAS 910 m MPC · JPL
217670 1998 UQ6 22/10/1998 NRC-DAO D. D. Balam 13 km MPC · JPL
217671 1998 UH24 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
217672 1998 UD28 29/10/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
217673 1998 UP30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
217674 1998 VU40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
217675 1998 WL42 19/11/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
217676 1999 AM18 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
217677 1999 BW30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
217678 1999 CY10 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217679 1999 CT80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
217680 1999 CC86 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217681 1999 JS29 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217682 1999 RO26 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217683 1999 RP36 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
217684 1999 RT61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217685 1999 RG78 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217686 1999 RY90 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217687 1999 RT91 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217688 1999 RS164 09/09/1999 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
217689 1999 HR181 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
217690 1999 RW207 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217691 1999 RD209 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217692 1999 RZ210 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217693 1999 RY217 04/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
217694 1999 RP225 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
217695 1999 RT242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
217696 1999 SO3 24/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217697 1999 SU15 30/09/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
217698 1999 TG9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,4 km MPC · JPL
217699 1999 TD50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
217700 1999 TA60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL