Danh sách tiểu hành tinh/218201–218300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218201 2002 TM183 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
218202 2002 TU184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218203 2002 TS186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218204 2002 TN213 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
218205 2002 TR215 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218206 2002 TP217 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
218207 2002 TA219 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218208 2002 TD253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
218209 2002 TL257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218210 2002 TR266 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
218211 2002 TH278 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218212 2002 TK278 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
218213 2002 TC286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218214 2002 TY298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218215 2002 TZ332 05/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
218216 2002 UJ31 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218217 2002 UB39 31/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
218218 2002 VG7 04/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218219 2002 VO11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218220 2002 VS16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218221 2002 VZ29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218222 2002 VF32 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218223 2002 VB34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218224 2002 VY64 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218225 2002 VT65 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
218226 2002 VN67 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218227 2002 VD76 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218228 2002 VU77 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218229 2002 VM78 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218230 2002 VS79 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218231 2002 VM89 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
218232 2002 VB93 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
218233 2002 VR112 13/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
218234 2002 VY113 13/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218235 2002 VP128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218236 2002 WV4 21/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218237 2002 WG25 22/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218238 2002 WT26 22/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
218239 2002 XA4 01/12/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
218240 2002 XN25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218241 2002 XF45 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
218242 2002 XD59 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
218243 2002 XM72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218244 2002 XJ75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218245 2002 XN79 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218246 2002 XU81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218247 2002 XU96 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218248 2002 XF110 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218249 2002 XL111 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218250 2002 XV119 10/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
218251 2003 AE1 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218252 2003 AW5 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
218253 2003 AD26 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
218254 2003 AN26 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218255 2003 AP36 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
218256 2003 AR38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
218257 2003 AZ38 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218258 2003 AE55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218259 2003 AJ61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218260 2003 AU81 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218261 2003 BB6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 4,2 km MPC · JPL
218262 2003 BT11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
218263 2003 BO29 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
218264 2003 BO35 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
218265 2003 BB76 29/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
218266 2003 CQ6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218267 2003 CX17 07/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
218268 2003 DF 20/02/2003 Vicques M. Ory 1,6 km MPC · JPL
218269 2003 DT 21/02/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
218270 2003 EK 03/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
218271 2003 ED4 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218272 2003 EH23 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
218273 2003 EW61 09/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218274 2003 FL7 29/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
218275 2003 FW23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
218276 2003 FC24 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
218277 2003 FK27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
218278 2003 FV59 26/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
218279 2003 FV60 26/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
218280 2003 FR62 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218281 2003 FX62 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218282 2003 FE65 26/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
218283 2003 FZ90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
218284 2003 GS37 07/04/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
218285 2003 HF42 27/04/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
218286 2003 JP8 02/05/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
218287 2003 MK1 23/06/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
218288 2003 MD5 26/06/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
218289 2003 OV4 22/07/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
218290 2003 OJ6 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,1 km MPC · JPL
218291 2003 OA12 22/07/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
218292 2003 OQ28 24/07/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
218293 2003 PP11 08/08/2003 Kvistaberg UDAS 6,4 km MPC · JPL
218294 2003 QD12 22/08/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
218295 2003 QG12 22/08/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
218296 2003 QN54 23/08/2003 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
218297 2003 QP60 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
218298 2003 QQ65 25/08/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
218299 2003 RK12 13/09/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
218300 2003 SD123 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL