Danh sách tiểu hành tinh/217201–217300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217201 2002 TM186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217202 2002 TP198 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217203 2002 TV210 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217204 2002 TD220 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217205 2002 TE223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217206 2002 TG224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
217207 2002 TF233 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217208 2002 TV256 09/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
217209 2002 TM264 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217210 2002 TC295 13/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
217211 2002 TQ351 10/10/2002 Apache Point SDSS 740 m MPC · JPL
217212 2002 TA376 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217213 2002 UC3 28/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
217214 2002 UK26 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217215 2002 UN74 30/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
217216 2002 VR26 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217217 2002 VD28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
217218 2002 VY28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
217219 2002 VH29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217220 2002 VM58 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
217221 2002 VB84 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217222 2002 VQ86 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217223 2002 VR109 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217224 2002 XR5 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217225 2002 XW14 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
217226 2002 XX51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217227 2002 XC61 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217228 2003 AL42 07/01/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
217229 2003 AJ86 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217230 2003 BX43 28/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
217231 2003 BY46 31/01/2003 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
217232 2003 BU48 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217233 2003 BT61 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217234 2003 EK47 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
217235 2003 FD12 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
217236 2003 FQ78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217237 2003 GD37 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
217238 2003 HT5 21/04/2003 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
217239 2003 HL21 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
217240 2003 HQ58 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
217241 2003 KK15 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217242 2003 KY16 25/05/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
217243 2003 MU2 24/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
217244 2003 ML7 29/06/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217245 2003 OD12 22/07/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
217246 2003 PH10 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
217247 2003 QF 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
217248 2003 SG123 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217249 2003 SQ305 30/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
217250 2003 TP11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
217251 2003 UM25 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217252 2003 US118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
217253 2003 UK153 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
217254 2003 UT191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
217255 2003 UB277 30/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
217256 2003 UR315 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217257 Valemangano 2003 WU26 19/11/2003 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
217258 2003 WE41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
217259 2003 WP43 19/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
217260 2003 WK120 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217261 2003 XZ28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
217262 2003 YN3 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217263 2003 YE51 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217264 2003 YP58 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217265 2003 YP66 20/12/2003 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
217266 2003 YR67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217267 2003 YX68 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217268 2003 YE75 18/12/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
217269 2003 YO88 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217270 2003 YZ101 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217271 2003 YK147 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217272 2004 AQ2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
217273 2004 BZ22 17/01/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
217274 2004 BE51 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217275 2004 BC99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
217276 2004 BO129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217277 2004 CD53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
217278 2004 DR16 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217279 2004 DF23 18/02/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
217280 2004 DF28 17/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
217281 2004 DU71 16/02/2004 Palomar LINEAR 6,0 km MPC · JPL
217282 2004 EX5 11/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
217283 2004 EJ17 12/03/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
217284 2004 EH25 11/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
217285 2004 EP92 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217286 2004 FP58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
217287 2004 FO62 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
217288 2004 FT97 23/03/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
217289 2004 FD129 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217290 2004 FF129 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217291 2004 GW14 13/04/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
217292 2004 GU30 12/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
217293 2004 GB31 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
217294 2004 GS42 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
217295 2004 HG5 16/04/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
217296 2004 HK44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217297 2004 HD78 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217298 2004 JY4 11/05/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
217299 2004 JQ10 12/05/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
217300 2004 JC12 09/05/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL