Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/216901–217000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216901 2009 HO88 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
216902 2009 HA92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216903 2009 HD94 28/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,9 km MPC · JPL
216904 2009 HP95 16/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
216905 2009 HR95 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
216906 2009 HX96 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216907 2009 JG 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
216908 2009 JQ 03/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
216909 2009 JB1 04/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
216910 Vnukov 2009 JM4 13/05/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,8 km MPC · JPL
216911 2009 KJ4 24/05/2009 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
216912 2009 KW7 22/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 620 m MPC · JPL
216913 4533 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
216914 1084 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
216915 1194 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
216916 1159 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
216917 1990 TH1 14/10/1990 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216918 1995 UT23 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216919 1996 AK8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
216920 1996 GW9 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
216921 1996 VC3 09/11/1996 Modra P. Kolény, L. Kornoš 1,6 km MPC · JPL
216922 1997 MZ7 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216923 1998 DM12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
216924 1998 QV53 26/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,5 km MPC · JPL
216925 1998 QE72 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
216926 1998 QR88 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
216927 1998 QQ89 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
216928 1998 QB98 28/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
216929 1998 QR99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
216930 1998 SD69 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216931 1998 UM16 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
216932 1998 VM2 10/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
216933 1998 YP21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
216934 1999 KT19 16/05/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
216935 1999 RJ43 13/09/1999 Eskridge G. Bell, G. Hug 1,3 km MPC · JPL
216936 1999 RS126 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216937 1999 RP137 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216938 1999 RU204 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216939 1999 SQ13 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216940 1999 TM16 13/10/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 5,1 km MPC · JPL
216941 1999 TX20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
216942 1999 TF58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
216943 1999 TZ60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216944 1999 TC61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
216945 1999 TA108 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
216946 1999 TN236 03/10/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
216947 1999 TM258 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216948 1999 TV322 14/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
216949 1999 UA63 19/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216950 1999 VF46 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216951 1999 VV94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216952 1999 VS102 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216953 1999 VS172 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
216954 1999 XG44 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216955 1999 XB46 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
216956 1999 XN72 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
216957 1999 XH225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
216958 2000 AK24 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216959 2000 AG26 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
216960 2000 AD51 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
216961 2000 AW195 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216962 2000 AW227 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216963 2000 BX36 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216964 2000 CG31 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216965 2000 DH58 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
216966 2000 EW4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216967 2000 EJ64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216968 2000 EO80 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216969 2000 EL81 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
216970 2000 FX55 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
216971 2000 JG75 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216972 2000 KQ12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
216973 2000 KG36 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
216974 2000 KW58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
216975 2000 NS3 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216976 2000 NO13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
216977 2000 OA1 25/07/2000 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
216978 2000 OE17 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216979 2000 QB2 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
216980 2000 QU21 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216981 2000 QD22 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
216982 2000 QU38 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
216983 2000 QG51 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
216984 2000 QX117 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
216985 2000 QK130 31/08/2000 Socorro LINEAR 210 m MPC · JPL
216986 2000 QG158 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
216987 2000 QP162 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216988 2000 QR223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
216989 2000 RB14 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
216990 2000 RT20 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216991 2000 RC25 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216992 2000 RO40 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
216993 2000 SQ 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216994 2000 SM19 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216995 2000 SS46 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
216996 2000 SN48 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216997 2000 ST51 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
216998 2000 SP52 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
216999 2000 SW52 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217000 2000 SS92 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also