Danh sách tiểu hành tinh/217701–217800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217701 1999 TD82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
217702 1999 TO108 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217703 1999 TH130 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217704 1999 TN137 06/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
217705 1999 TG184 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217706 1999 TK189 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217707 1999 TM192 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
217708 1999 TA196 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217709 1999 TY213 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217710 1999 TJ233 03/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
217711 1999 TA244 07/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
217712 1999 TV255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
217713 1999 TX269 03/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
217714 1999 UG52 31/10/1999 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
217715 1999 VF15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
217716 1999 VB80 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
217717 1999 VC81 09/11/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
217718 1999 VG97 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217719 1999 VC101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217720 1999 VA105 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217721 1999 VV119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
217722 1999 VJ154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
217723 1999 VJ165 14/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
217724 1999 VS170 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217725 1999 VL178 06/11/1999 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
217726 1999 WN 16/11/1999 Kuma Kogen A. Nakamura 1,4 km MPC · JPL
217727 1999 XR56 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217728 1999 XA64 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217729 1999 XA79 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217730 1999 XC114 11/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217731 1999 XM118 05/12/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
217732 1999 XB148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
217733 1999 XP171 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
217734 1999 XF187 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217735 2000 AG40 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
217736 2000 AE197 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
217737 2000 AF216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
217738 2000 BO1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
217739 2000 BY21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217740 2000 BQ30 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
217741 2000 CC9 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
217742 2000 CU22 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217743 2000 CK26 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
217744 2000 CK38 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
217745 2000 CU55 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217746 2000 CU60 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
217747 2000 DS41 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217748 2000 DQ88 29/02/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
217749 2000 EK66 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217750 2000 EE138 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217751 2000 GN24 05/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
217752 2000 GQ187 12/04/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
217753 2000 HT37 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217754 2000 HA64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
217755 2000 OP34 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217756 2000 QW8 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 900 m MPC · JPL
217757 2000 QO14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217758 2000 QP15 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
217759 2000 QP37 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217760 2000 QY106 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217761 2000 QW107 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217762 2000 QY119 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217763 2000 QL123 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217764 2000 QC162 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217765 2000 QK167 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217766 2000 QF172 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217767 2000 QU204 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217768 2000 QD223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
217769 2000 QN243 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
217770 2000 RB8 02/09/2000 Eskridge G. Hug 2,2 km MPC · JPL
217771 2000 RJ30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
217772 2000 RJ48 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217773 2000 RO76 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
217774 2000 RV76 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217775 2000 RK83 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
217776 2000 RS107 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
217777 2000 SY17 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217778 2000 SM18 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217779 2000 SS18 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217780 2000 SL53 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217781 2000 SR56 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217782 2000 ST58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217783 2000 SE116 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217784 2000 SF165 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217785 2000 SZ196 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217786 2000 SS206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217787 2000 SC262 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217788 2000 SV280 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
217789 2000 SE281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217790 2000 SD301 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217791 2000 SW311 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217792 2000 SO352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
217793 2000 TX37 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217794 2000 TU40 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217795 2000 TE46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
217796 2000 TO64 07/10/2000 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,4 km MPC · JPL
217797 2000 UH48 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217798 2000 UB69 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217799 2000 UN71 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217800 2000 UV93 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL