Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/216801–216900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216801 2006 SW315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
216802 2006 SP358 30/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
216803 2006 SA379 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
216804 2006 SD381 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
216805 2006 SU388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,1 km MPC · JPL
216806 2006 SC390 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
216807 2006 SE392 19/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
216808 2006 TG11 14/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 820 m MPC · JPL
216809 2006 TU31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216810 2006 TT49 12/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
216811 2006 TK65 11/10/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
216812 2006 TA118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
216813 2006 UO16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
216814 2006 UO69 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
216815 2006 UM83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
216816 2006 UH84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
216817 2006 UX95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
216818 2006 UQ231 21/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
216819 2006 UK253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
216820 2006 UP266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216821 2006 UK285 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
216822 2006 VD7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216823 2006 VL31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216824 2006 VZ56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
216825 2006 VB68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
216826 2006 VX68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216827 2006 VE100 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
216828 2006 VO100 11/11/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
216829 2006 VC126 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216830 2006 VX130 15/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
216831 2006 VN131 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
216832 2006 VQ131 15/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
216833 2006 VL150 09/11/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
216834 2006 WY25 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
216835 2006 WC42 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216836 2006 WW54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216837 2006 WE110 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
216838 2006 WD140 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
216839 2006 WD199 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216840 2006 WN201 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
216841 2006 XQ31 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216842 2006 XY37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
216843 2006 XE53 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
216844 2006 XY65 12/12/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
216845 2006 YR1 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
216846 2006 YD7 20/12/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
216847 2007 EP212 08/03/2007 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
216848 2007 TC58 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216849 2007 TX231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216850 2007 UV128 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
216851 2007 VS168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216852 2007 VR257 13/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
216853 2007 WK43 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216854 2007 XX9 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216855 2007 YW20 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
216856 2007 YU61 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
216857 2008 AF24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
216858 2008 AL85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
216859 2008 AP101 07/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
216860 2008 BX18 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
216861 2008 BF35 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
216862 2008 BK35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216863 2008 BF44 30/01/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
216864 2008 BG44 30/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
216865 2008 BH46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
216866 2008 CY169 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
216867 2008 CP197 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216868 2008 DT9 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216869 2008 DR24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
216870 2008 DL44 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216871 2008 DV68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216872 2008 DB81 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
216873 2008 DA84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
216874 2008 EC6 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
216875 2008 EF4 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
216876 2008 EL54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
216877 2008 FS54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
216878 2008 FL60 29/03/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
216879 22008 FS76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216880 2008 FF118 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
216881 2008 GA32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
216882 2008 KE 26/05/2008 Junk Bond D. Healy 3,7 km MPC · JPL
216883 2008 QG41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
216884 2008 SR5 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216885 2008 SD268 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216886 2008 US47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
216887 2008 UR83 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216888 Sankovich 2008 VS3 02/11/2008 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,2 km MPC · JPL
216889 2008 YW17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
216890 2008 YL91 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
216891 2009 DN43 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
216892 2009 DS83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216893 Navina 2009 DP111 28/02/2009 Wildberg R. Apitzsch 2,5 km MPC · JPL
216894 2009 FK2 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
216895 2009 HQ28 18/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
216896 2009 HQ54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216897 Golubev 2009 HJ58 24/04/2009 Vitebsk V. Nevski 3,4 km MPC · JPL
216898 2009 HJ84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
216899 2009 HL84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216900 2009 HV84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL