Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/216701–216800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216701 2004 RW162 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
216702 2004 RO174 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216703 2004 RD175 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216704 2004 RQ210 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
216705 2004 RU252 15/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
216706 2004 TU240 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
216707 2004 XP164 12/12/2004 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
216708 2004 YZ19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
216709 2005 AH60 15/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
216710 2005 CC14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
216711 2005 CD51 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
216712 2005 EN1 03/03/2005 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
216713 2005 EX7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216714 2005 EQ26 03/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
216715 2005 EN31 02/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
216716 2005 EK58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216717 2005 EJ86 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216718 2005 EN125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
216719 2005 EQ156 09/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
216720 2005 EW198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
216721 2005 EX199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
216722 2005 EC286 01/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
216723 2005 GX9 01/04/2005 Goodricke-Pigott V. Reddy 1,3 km MPC · JPL
216724 2005 GD21 03/04/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
216725 2005 GV43 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
216726 2005 GY50 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
216727 2005 GE69 02/04/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
216728 2005 GC97 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216729 2005 GT115 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216730 2005 GE123 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216731 2005 GG156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
216732 2005 GA169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216733 2005 HN2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216734 2005 JP15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216735 2005 JN23 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
216736 2005 JU30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216737 2005 JK83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216738 2005 JA90 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
216739 2005 JH128 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216740 2005 JR154 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216741 2005 KG11 30/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
216742 2005 LX5 03/06/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
216743 2005 LC45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216744 2005 MN16 25/06/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
216745 2005 MG47 28/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216746 2005 NR3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216747 2005 NC10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216748 2005 NT12 04/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
216749 2005 NR39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
216750 2005 NR60 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216751 2005 ON31 18/07/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
216752 2005 PR23 10/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
216753 2005 QG31 22/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
216754 2005 QO68 28/08/2005 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
216755 2005 QF83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
216756 2005 QU127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216757 Vasari 2005 RT32 13/09/2005 Vallemare Borbona V. S. Casulli 4,6 km MPC · JPL
216758 2005 SX36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216759 2005 SG45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216760 2005 SC74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216761 2005 SD124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
216762 2005 SU134 29/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
216763 2005 SW160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216764 2005 TF99 07/10/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
216765 2005 TG99 07/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
216766 2005 UK69 23/10/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
216767 2005 UV159 22/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
216768 2005 UL199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
216769 2005 UD382 26/10/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216770 2005 VX4 03/11/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216771 2005 WC45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
216772 2005 WY74 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
216773 2006 BR8 17/01/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216774 2006 HK31 18/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
216775 2006 HX38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
216776 2006 JC80 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
216777 2006 QV18 17/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216778 2006 QG25 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
216779 2006 QL26 19/08/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
216780 Lilianne 2006 QP57 27/08/2006 Wrightwood J. W. Young 940 m MPC · JPL
216781 2006 QQ62 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216782 2006 QG116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
216783 2006 QO122 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
216784 2006 QV182 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
216785 2006 RF36 14/09/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
216786 2006 RQ56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
216787 2006 RC66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216788 2006 RQ90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216789 2006 SU1 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216790 2006 SD15 17/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
216791 2006 SA17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216792 2006 SN21 17/09/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
216793 2006 SJ23 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
216794 2006 SE24 18/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
216795 2006 SA50 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
216796 2006 SA94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
216797 2006 SM135 20/09/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
216798 2006 SG218 27/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
216799 2006 SM218 28/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
216800 2006 SC271 27/09/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL