Danh sách tiểu hành tinh/216601–216700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216601 2002 RN7 03/09/2002 Haleakalā NEAT 5,3 km MPC · JPL
216602 2002 RQ19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
216603 2002 RX39 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216604 2002 TA1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
216605 2002 TJ8 01/10/2002 Haleakalā NEAT 1,2 km MPC · JPL
216606 2002 TO8 01/10/2002 Haleakalā NEAT 1,2 km MPC · JPL
216607 2002 TY99 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
216608 2002 TB109 01/10/2002 Haleakalā NEAT 1,8 km MPC · JPL
216609 2002 TU178 12/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
216610 2002 TC217 07/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
216611 2002 TA223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216612 2002 TB271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
216613 2002 TU281 10/10/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
216614 2002 TR376 05/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
216615 2002 UK46 30/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
216616 2002 VK11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
216617 2002 VO72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216618 2002 VW84 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
216619 2002 VM128 14/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216620 2002 VP133 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
216621 2002 VD136 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
216622 2002 WQ7 24/11/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
216623 2002 WZ27 23/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
216624 Kaufer 2002 XW37 09/12/2002 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,2 km MPC · JPL
216625 2002 XA77 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
216626 2002 YP9 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
216627 2002 YM27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
216628 2002 YX30 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216629 2003 AT6 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216630 2003 AX38 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
216631 2003 BN24 25/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
216632 2003 BX27 26/01/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
216633 2003 BH46 27/01/2003 Haleakalā NEAT 850 m MPC · JPL
216634 2003 EB40 08/03/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216635 2003 FH3 24/03/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
216636 2003 FK96 30/03/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
216637 2003 FV131 23/03/2003 Apache Point SDSS 5,1 km MPC · JPL
216638 2003 GX8 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
216639 2003 GK21 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216640 2003 GN42 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
216641 2003 GS42 08/04/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
216642 2003 GE48 09/04/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
216643 2003 KW9 26/05/2003 Haleakalā NEAT 4,7 km MPC · JPL
216644 2003 QY17 22/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
216645 2003 QD42 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216646 2003 QT56 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216647 2003 QZ103 31/08/2003 Haleakalā NEAT 1,4 km MPC · JPL
216648 2003 SY206 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216649 2003 SA208 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
216650 2003 TE11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
216651 2003 TB49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216652 2003 UG15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
216653 2003 UJ20 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216654 2003 UT117 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216655 2003 UA142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
216656 2003 UM155 20/10/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
216657 2003 UL202 21/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216658 2003 UE315 28/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
216659 2003 UP368 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216660 2003 WO138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216661 2003 XM11 12/12/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
216662 2003 XN41 14/12/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
216663 2003 YB36 19/12/2003 Haleakalā NEAT 2,5 km MPC · JPL
216664 2003 YZ51 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
216665 2003 YT87 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
216666 2004 AX20 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216667 2004 BD16 18/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
216668 2004 BJ38 19/01/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
216669 2004 BH42 19/01/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
216670 2004 BK52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
216671 2004 BC57 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
216672 2004 BL72 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216673 2004 BL87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
216674 2004 BK106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
216675 2004 BV108 28/01/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
216676 2004 CV1 10/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
216677 2004 DK6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216678 2004 DD46 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216679 2004 DC47 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
216680 2004 EC17 12/03/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
216681 2004 EX93 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
216682 2004 FN137 29/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216683 2004 GT3 10/04/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
216684 2004 GF5 11/04/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
216685 2004 GM45 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216686 2004 GW57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216687 2004 GB61 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
216688 2004 GA82 13/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
216689 2004 HM1 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216690 2004 HM11 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216691 2004 HM30 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
216692 2004 HW50 23/04/2004 Haleakalā NEAT 4,8 km MPC · JPL
216693 2004 NM7 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
216694 2004 OO5 16/07/2004 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
216695 2004 QY4 21/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 850 m MPC · JPL
216696 2004 QB7 22/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
216697 2004 QX17 19/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
216698 2004 RW142 08/09/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
216699 2004 RC154 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
216700 2004 RH155 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL