Danh sách tiểu hành tinh/217501–217600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217501 2006 SU351 30/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
217502 2006 SA392 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
217503 2006 SL406 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217504 2006 TK4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
217505 2006 TQ11 03/10/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217506 2006 TM55 12/10/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
217507 2006 TS62 10/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
217508 2006 TE103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217509 2006 TG109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
217510 Dewaldroode 2006 TY111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
217511 2006 UP1 16/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
217512 2006 UU4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
217513 2006 UC78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
217514 2006 UQ99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
217515 2006 UR99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217516 2006 UR140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
217517 2006 UZ143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217518 2006 UL187 19/10/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
217519 2006 UB191 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
217520 2006 UC191 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
217521 2006 UL225 19/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
217522 2006 UN328 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
217523 2006 VV50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
217524 2006 VA69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217525 2006 VJ151 09/11/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
217526 2006 VB169 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
217527 2006 WS62 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
217528 2006 WW68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
217529 2006 WA157 22/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
217530 2006 WJ188 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217531 2006 WR190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
217532 2006 WU201 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
217533 2006 XK61 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217534 2006 YW33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
217535 2006 YC42 22/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
217536 2006 YB48 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
217537 2006 YU48 25/12/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
217538 2006 YB49 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217539 2007 AS13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
217540 2007 BS3 16/01/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
217541 2007 BZ20 18/01/2007 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
217542 2007 BA21 21/01/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
217543 2007 CC29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
217544 2007 CY38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
217545 2007 DM1 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
217546 2007 DC65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
217547 2007 DB86 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
217548 2007 EW209 15/03/2007 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
217549 2007 FP31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
217550 2007 GB24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217551 2007 GC24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
217552 2007 GA25 12/04/2007 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
217553 2007 GA47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
217554 2007 HJ21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
217555 2007 HC28 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
217556 2007 HB63 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
217557 2007 JX4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
217558 2007 JB22 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
217559 2007 MS14 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217560 2007 OG 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
217561 2007 OQ2 20/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
217562 2007 PO5 06/08/2007 Lulin Observatory LUSS 1,5 km MPC · JPL
217563 2007 PJ17 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
217564 2007 PC27 09/08/2007 Palomar Palomar Obs. 2,1 km MPC · JPL
217565 2007 RR32 05/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
217566 2007 RU36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
217567 2007 TS81 07/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
217568 2007 TC111 08/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
217569 2007 TQ324 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
217570 2007 TQ412 14/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
217571 2007 UJ63 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
217572 2007 VM91 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
217573 2007 VE193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
217574 2007 VN279 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
217575 2007 VK301 15/11/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
217576 Klausbirkner 2007 YX56 29/12/2007 Turtle Star Observatory A. Martin, A. Boeker 3,5 km MPC · JPL
217577 2008 AC114 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
217578 2008 AC128 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
217579 2008 BC32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
217580 2008 CK8 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217581 2008 CY24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
217582 2008 CV25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217583 2008 CL86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
217584 2008 CP86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
217585 2008 CR181 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
217586 2008 CR193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217587 2008 DL26 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
217588 2008 DM28 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
217589 2008 EC43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
217590 2008 EJ45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
217591 2008 EJ49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
217592 2008 EK89 08/03/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217593 2008 FK3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
217594 2008 FZ55 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
217595 2008 FL61 30/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
217596 2008 GA42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
217597 2008 GA127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
217598 2008 GF137 04/04/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
217599 2008 HV7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
217600 2008 JD6 01/05/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL