Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/215801–215900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215801 2004 PK64 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215802 2004 PB73 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215803 2004 PQ83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215804 2004 QG8 16/08/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
215805 2004 RT25 08/09/2004 Uccle T. Pauwels 860 m MPC · JPL
215806 2004 RW138 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215807 2004 RE168 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215808 2004 RS236 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
215809 Hugoschwarz 2004 RN287 14/09/2004 Uccle P. De Cat 760 m MPC · JPL
215810 2004 RZ290 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
215811 2004 RE308 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
215812 2004 TC139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
215813 2004 TL197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
215814 2004 TO220 06/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
215815 2004 TV242 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
215816 2004 TH277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
215817 2004 VB27 04/11/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
215818 2004 XP31 09/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
215819 2004 XW34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
215820 2004 XX35 09/12/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,8 km MPC · JPL
215821 2004 XO157 14/12/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
215822 2004 XT184 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
215823 2005 AX18 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
215824 2005 AY25 11/01/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
215825 2005 AC32 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215826 2005 AN43 15/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
215827 2005 AW53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215828 2005 AX53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
215829 2005 AK61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215830 2005 BK8 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215831 2005 BD11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215832 2005 BR27 31/01/2005 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
215833 2005 CZ5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215834 2005 CL11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
215835 2005 CZ15 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215836 2005 CW18 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
215837 2005 CX20 02/02/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
215838 2005 CT22 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
215839 2005 CP26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
215840 2005 CP35 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
215841 Čimelice 2005 CH37 06/02/2005 Klet KLENOT 960 m MPC · JPL
215842 2005 CB46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215843 2005 CU57 02/02/2005 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
215844 2005 CA63 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
215845 2005 CS65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215846 2005 EJ5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215847 2005 EL5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215848 2005 EA6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
215849 2005 EZ12 02/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
215850 2005 ED15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
215851 2005 EB18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
215852 2005 ES20 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
215853 2005 EB29 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215854 2005 EQ29 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215855 2005 EG36 04/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215856 2005 ER47 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
215857 2005 EF52 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215858 2005 ES58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215859 2005 EJ63 04/03/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215860 2005 EQ71 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215861 2005 EM101 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
215862 2005 ED112 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215863 2005 EX132 09/03/2005 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
215864 2005 EC142 10/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
215865 2005 ET144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
215866 2005 EG145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
215867 2005 EK148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215868 Rohrer 2005 EA153 12/03/2005 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
215869 2005 ET156 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
215870 2005 EM161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
215871 2005 EO165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
215872 2005 EH176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
215873 2005 EO183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
215874 2005 EB193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
215875 2005 EY193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
215876 2005 EO207 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215877 2005 EU219 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
215878 2005 EM230 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
215879 2005 EA231 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215880 2005 EA245 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
215881 2005 EE245 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215882 2005 EO253 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
215883 2005 EJ295 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215884 2005 EX296 09/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
215885 2005 EW323 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
215886 Barryarnold 2005 FP 16/03/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 980 m MPC · JPL
215887 2005 GZ2 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
215888 2005 GU4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215889 2005 GY5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215890 2005 GM17 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
215891 2005 GF19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
215892 2005 GG30 04/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
215893 2005 GS42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
215894 2005 GN53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
215895 2005 GG54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
215896 2005 GV58 04/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
215897 2005 GJ66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
215898 2005 GR69 03/04/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215899 2005 GQ104 10/04/2005 Mount Lemmon Spacewatch 940 m MPC · JPL
215900 2005 GR124 09/04/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL