Danh sách tiểu hành tinh/216501–216600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216501 2000 EP203 05/03/2000 Cerro Tololo DLS 1,7 km MPC · JPL
216502 2000 GC41 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
216503 2000 HR34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
216504 2000 HF59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
216505 2000 JY9 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
216506 2000 RF81 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216507 2000 RL97 05/09/2000 Socorro LONEOS 2,5 km MPC · JPL
216508 2000 RJ106 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216509 2000 SA87 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216510 2000 SG106 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
216511 2000 SB127 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216512 2000 SS289 27/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
216513 2000 ST332 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216514 2000 UN48 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216515 2000 VF45 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216516 2000 WQ21 26/11/2000 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
216517 2000 WF127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216518 2000 YZ48 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
216519 2001 FP24 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216520 2001 FA75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216521 2001 FX109 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
216522 2001 HQ6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
216523 2001 HY7 18/04/2001 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
216524 2001 HM20 27/04/2001 Modra A. Galád, J. Tóth 1,6 km MPC · JPL
216525 2001 MY20 25/06/2001 Haleakalā NEAT 2,4 km MPC · JPL
216526 2001 NZ19 12/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
216527 2001 OD6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
216528 2001 OQ66 23/07/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
216529 2001 OH84 29/07/2001 Haleakalā NEAT 2,1 km MPC · JPL
216530 2001 OF111 20/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
216531 2001 QA135 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216532 2001 QW193 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
216533 2001 QU195 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
216534 2001 QP225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
216535 2001 QB261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
216536 2001 QZ272 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
216537 2001 QL292 16/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
216538 2001 RS128 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
216539 2001 RX148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
216540 2001 SO4 18/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
216541 2001 SN29 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
216542 2001 SF38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
216543 2001 SK116 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216544 2001 SP120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216545 2001 ST235 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216546 2001 SH292 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
216547 2001 SS305 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
216548 2001 TP115 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
216549 2001 TZ126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216550 2001 TK172 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
216551 2001 TA184 14/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
216552 2001 UD29 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
216553 2001 UY165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
216554 2001 UJ173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
216555 2001 VM11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
216556 2001 VF16 11/11/2001 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
216557 2001 VC21 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
216558 2001 VF47 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216559 2001 VB69 11/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
216560 2001 WP47 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
216561 2001 WT97 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
216562 2001 XF2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216563 2001 XS29 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
216564 2001 XX227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
216565 2001 YO28 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
216566 2001 YB51 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
216567 2002 AU28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
216568 2002 AQ159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216569 2002 AO170 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
216570 2002 CW54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216571 2002 CS76 07/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
216572 2002 CC137 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
216573 2002 CJ253 03/02/2002 Cima Ekar ADAS 4,6 km MPC · JPL
216574 2002 CX258 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
216575 2002 CE279 07/02/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
216576 2002 DY10 19/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
216577 2002 DO11 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216578 2002 EB144 13/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
216579 2002 FU29 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
216580 2002 GH38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216581 2002 GX82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216582 2002 GE112 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216583 2002 GW131 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
216584 2002 HQ3 16/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
216585 2002 JS19 07/05/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
216586 2002 KU4 16/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216587 2002 LD23 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216588 2002 LM26 06/06/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
216589 2002 LB29 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
216590 2002 LC47 15/06/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
216591 Coetzee 2002 OQ7 21/07/2002 Campo Catino G. Masi 1,4 km MPC · JPL
216592 2002 OW7 22/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
216593 2002 OF17 18/07/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216594 2002 OP21 17/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
216595 2002 PB8 03/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
216596 2002 PE105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
216597 2002 PR127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216598 2002 PO137 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216599 2002 PC158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
216600 2002 QW13 26/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL