Danh sách tiểu hành tinh/215601–215700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215601 2003 RE14 15/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
215602 2003 RO20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
215603 2003 SH13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215604 2003 SY14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215605 2003 SU29 18/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215606 2003 SF36 17/09/2003 Klet J. Tichá, M. Tichý 1,4 km MPC · JPL
215607 2003 SD38 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
215608 2003 SX60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
215609 2003 SL67 19/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
215610 2003 SA83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215611 2003 SN90 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215612 2003 SS96 19/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215613 2003 SW110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215614 2003 SW121 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
215615 2003 SH125 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215616 2003 SP125 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215617 2003 SW128 20/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215618 2003 SB165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
215619 2003 SQ168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
215620 2003 SN213 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215621 2003 SA214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
215622 2003 SJ223 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
215623 2003 SL229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215624 2003 SF235 26/09/2003 Klet Kleť Obs. 3,6 km MPC · JPL
215625 2003 SX250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215626 2003 SF258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215627 2003 SV262 28/09/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
215628 2003 SP271 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
215629 2003 SA289 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215630 2003 SZ289 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
215631 2003 SW308 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
215632 2003 SV318 18/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
215633 2003 ST321 22/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215634 2003 SO339 26/09/2003 Apache Point SDSS 890 m MPC · JPL
215635 2003 TY4 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
215636 2003 TP16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
215637 2003 TG41 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215638 2003 TW49 03/10/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
215639 2003 TW58 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
215640 2003 UP14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
215641 2003 UJ24 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215642 2003 UB26 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
215643 2003 UJ27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
215644 2003 UR27 22/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
215645 2003 UN42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
215646 2003 US63 16/10/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
215647 2003 UN71 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
215648 2003 UF78 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
215649 2003 UT103 20/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215650 2003 UU107 19/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
215651 2003 UT110 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215652 2003 UE116 21/10/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
215653 2003 UM121 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215654 2003 UK141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
215655 2003 UJ156 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
215656 2003 UD159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215657 2003 UT162 21/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215658 2003 UK164 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215659 2003 UY164 21/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215660 2003 UO178 21/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
215661 2003 UZ179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215662 2003 UG188 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215663 2003 UX210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
215664 2003 UL214 24/10/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
215665 2003 UJ228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
215666 2003 UO242 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
215667 2003 UX261 26/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
215668 2003 UG266 28/10/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
215669 2003 UV274 30/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
215670 2003 UO277 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215671 2003 UB279 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
215672 2003 UU284 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
215673 2003 UO379 22/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
215674 2003 UJ381 22/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
215675 2003 UF405 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
215676 2003 VJ11 15/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215677 2003 WN 16/11/2003 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
215678 2003 WR 16/11/2003 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
215679 2003 WL59 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215680 2003 WS85 20/11/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
215681 2003 WH147 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
215682 2003 WD155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
215683 2003 WB156 29/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215684 2003 WR158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215685 2003 WK185 21/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
215686 2003 XG43 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215687 2003 YP12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
215688 2003 YC45 20/12/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
215689 2003 YT51 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215690 2003 YM54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
215691 2003 YT56 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
215692 2003 YK68 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215693 2003 YC69 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215694 2003 YD78 18/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
215695 2003 YU84 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
215696 2003 YX85 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215697 2003 YM102 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215698 2003 YE117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215699 2003 YH117 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215700 2003 YE120 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL