Danh sách tiểu hành tinh/216401–216500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216401 2008 EK90 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216402 2008 ET96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
216403 2008 ER105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
216404 2008 EY108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
216405 2008 ER132 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
216406 2008 ES142 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216407 2008 FP19 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
216408 2008 FT73 30/03/2008 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
216409 2008 GM84 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
216410 2008 QG18 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
216411 2008 RR51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
216412 2008 RF54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216413 2008 RR68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
216414 2008 RE94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216415 2008 SF61 20/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
216416 2008 SD92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216417 2008 SD100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
216418 2008 SQ106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216419 2008 SJ172 21/09/2008 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
216420 2008 SJ272 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
216421 2008 TD3 01/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 10 km MPC · JPL
216422 2008 TJ6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
216423 2008 TZ135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
216424 2008 TZ172 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
216425 2008 UE90 25/10/2008 Chante-Perdrix Chante-Perdrix Obs. 1,3 km MPC · JPL
216426 2008 WC44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216427 2008 WT94 24/11/2008 Sierra Stars F. Tozzi 2,1 km MPC · JPL
216428 Mauricio 2008 YN8 23/12/2008 Nazaret G. Muler, J. M. Ruiz 2,5 km MPC · JPL
216429 2009 BK23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216430 2009 BX75 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216431 2009 BH125 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
216432 2009 CT37 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
216433 Milianleo 2009 DM3 19/02/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,6 km MPC · JPL
216434 2009 DZ46 28/02/2009 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
216435 2009 DT58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216436 2009 DR69 26/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
216437 2009 DW117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216438 2009 DT121 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216439 Lyubertsy 2009 EV3 15/03/2009 Tzec Maun L. Elenin 2,5 km MPC · JPL
216440 2009 EU4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
216441 2009 EO20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
216442 2009 FG4 18/03/2009 Črni Vrh Črni Vrh 980 m MPC · JPL
216443 2009 FS20 18/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
216444 2009 FX30 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
216445 2009 FK34 21/03/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
216446 Nanshida 2009 FA45 25/03/2009 XuYi PMO NEO 4,8 km MPC · JPL
216447 2009 FC45 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216448 2009 FQ55 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216449 2009 GG1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 4,0 km MPC · JPL
216450 2009 HH3 16/04/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216451 Irsha 2009 HP12 19/04/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,2 km MPC · JPL
216452 2009 HU12 16/04/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
216453 2009 HE24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216454 2009 HX24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216455 2009 HG32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216456 2009 HF34 19/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
216457 2009 HG57 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
216458 2009 HG59 20/04/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
216459 2009 HY62 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216460 250 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
216461 2025 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
216462 Polyphontes 5397 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
216463 1849 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
216464 1974 PB 12/08/1974 Palomar T. Gehrels 1,0 km MPC · JPL
216465 1995 VV10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
216466 1996 AP8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
216467 1996 MZ 16/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216468 1996 XZ23 05/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216469 1997 CV3 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
216470 1997 UG18 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216471 1997 WK12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
216472 1999 JQ108 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
216473 1999 RM67 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216474 1999 RT79 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
216475 1999 RD110 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
216476 1999 SC22 23/09/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,5 km MPC · JPL
216477 1999 TD25 03/10/1999 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
216478 1999 TP207 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
216479 1999 TF237 03/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
216480 1999 UH25 28/10/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
216481 1999 VB33 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
216482 1999 VZ45 03/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216483 1999 VQ46 03/11/1999 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
216484 1999 VE85 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216485 1999 VB122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216486 1999 VT123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
216487 1999 VA182 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
216488 1999 VV186 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216489 1999 VE202 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216490 1999 XG10 05/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
216491 1999 XT14 06/12/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
216492 1999 XU141 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216493 1999 YY15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
216494 2000 AH51 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
216495 2000 AJ201 09/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
216496 2000 AQ212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216497 2000 AY221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216498 2000 BH1 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
216499 2000 CJ22 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
216500 2000 DD118 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL