Danh sách tiểu hành tinh/215501–215600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215501 2002 TF257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
215502 2002 TJ300 15/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215503 2002 TE312 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
215504 2002 TZ329 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
215505 2002 TZ363 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
215506 2002 TY371 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
215507 2002 TJ382 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
215508 2002 TK382 09/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215509 2002 TL382 15/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
215510 2002 UN2 28/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
215511 2002 UY3 26/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
215512 2002 UF14 29/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215513 2002 UP19 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
215514 2002 UC50 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215515 2002 UR53 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
215516 2002 UQ64 30/10/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
215517 2002 UZ74 18/10/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
215518 2002 UY76 31/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
215519 2002 VD15 05/11/2002 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
215520 2002 VG29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215521 2002 VJ35 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215522 2002 VZ56 06/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
215523 2002 VB59 06/11/2002 Needville Needville Obs. 2,8 km MPC · JPL
215524 2002 VZ71 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215525 2002 VU72 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215526 2002 VV83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215527 2002 VT89 08/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215528 2002 VQ91 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215529 2002 VK101 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215530 2002 VE103 12/11/2002 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
215531 2002 VS105 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215532 2002 VW105 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215533 2002 VG111 13/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215534 2002 VV113 13/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
215535 2002 VF128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215536 2002 WQ3 24/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215537 2002 WQ6 24/11/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
215538 2002 WU10 25/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
215539 2002 WN12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
215540 2002 WL13 30/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215541 2002 WU16 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
215542 2002 WT25 16/11/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
215543 2002 XD 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215544 2002 XH18 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
215545 2002 XB25 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215546 2002 XF51 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215547 2002 XE56 08/12/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
215548 2002 XA64 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215549 2002 XQ85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215550 2002 XD104 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215551 2002 YR36 27/12/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
215552 2003 AJ18 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
215553 2003 AB42 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
215554 2003 AX51 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215555 2003 AK63 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
215556 2003 AD85 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
215557 2003 BJ10 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
215558 2003 BJ57 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215559 2003 BL76 29/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
215560 2003 BM88 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
215561 2003 CG18 08/02/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215562 2003 CN20 09/02/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
215563 2003 DZ17 19/02/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
215564 2003 DG24 28/02/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
215565 2003 EO26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
215566 2003 EG40 08/03/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
215567 2003 EF62 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
215568 2003 FK25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
215569 2003 FM25 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
215570 2003 FK48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
215571 2003 FK49 24/03/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
215572 2003 FE54 25/03/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
215573 2003 FN61 26/03/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
215574 2003 FF72 26/03/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
215575 2003 FU74 26/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
215576 2003 FK75 27/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
215577 2003 FL81 27/03/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
215578 2003 FH82 27/03/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
215579 2003 FY88 29/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
215580 2003 FP96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
215581 2003 FP127 29/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
215582 2003 GS10 03/04/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
215583 2003 GL29 07/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215584 2003 GF36 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
215585 2003 GO39 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
215586 2003 GB43 09/04/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
215587 2003 GO44 09/04/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
215588 2003 HF2 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 490 m MPC · JPL
215589 2003 JO7 02/05/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
215590 2003 KY10 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
215591 2003 OH 18/07/2003 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
215592 Normarose 2003 PR4 03/08/2003 Norma Rose J. Riffle, W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
215593 2003 QG9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
215594 2003 QQ27 23/08/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
215595 2003 QZ35 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215596 2003 QT41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215597 2003 QZ76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215598 2003 QE111 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215599 2003 RN1 02/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
215600 2003 RM13 15/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL