Danh sách tiểu hành tinh/216301–216400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216301 2007 RC137 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216302 2007 RJ149 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
216303 2007 RE220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
216304 2007 SV7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216305 2007 TY13 06/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
216306 2007 TZ56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216307 2007 TM92 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
216308 2007 TA103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216309 2007 TZ121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216310 2007 TJ125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
216311 2007 TZ139 09/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
216312 2007 TT149 08/10/2007 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
216313 2007 TL157 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
216314 2007 TP187 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
216315 2007 TJ196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
216316 2007 TD231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216317 2007 TK234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
216318 2007 TB241 07/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216319 2007 TY286 10/10/2007 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
216320 2007 TN353 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
216321 2007 TN363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
216322 2007 UN22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216323 2007 UF48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
216324 2007 UN98 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216325 2007 UH100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
216326 2007 UP123 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216327 2007 UP129 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216328 2007 VG8 05/11/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
216329 2007 VB9 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216330 2007 VT94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 830 m MPC · JPL
216331 Panjunhua 2007 VG125 05/11/2007 XuYi PMO NEO 2,0 km MPC · JPL
216332 2007 VN133 02/11/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
216333 2007 VR146 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
216334 2007 VG193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216335 2007 VK235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
216336 2007 VO305 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
216337 2007 VQ307 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216338 2007 WD21 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216339 2007 WT27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216340 2007 WO35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216341 2007 WF49 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
216342 2007 WD55 28/11/2007 Marly P. Kocher 1,0 km MPC · JPL
216343 Wenchang 2007 WJ56 28/11/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,4 km MPC · JPL
216344 2007 XZ1 03/12/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
216345 Savigliano 2007 XC11 04/12/2007 San Marcello L. Tesi, M. Mazzucato 2,2 km MPC · JPL
216346 2007 XH23 14/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 5,3 km MPC · JPL
216347 2007 YM7 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
216348 2007 YX15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216349 2007 YJ35 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
216350 2007 YJ44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216351 2007 YV46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
216352 2007 YB53 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216353 2007 YO53 30/12/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
216354 2007 YA64 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216355 2007 YX64 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
216356 2008 AG6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
216357 2008 AB13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
216358 2008 AT17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216359 2008 AX24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
216360 2008 AV66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
216361 2008 AQ68 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
216362 2008 AL83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
216363 2008 AF85 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216364 2008 AC87 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
216365 2008 AS88 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
216366 2008 AP95 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216367 2008 AE101 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216368 2008 AS101 14/01/2008 Majorca Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
216369 2008 AC112 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216370 2008 AU117 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216371 2008 AB118 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
216372 2008 BW10 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
216373 2008 BZ15 28/01/2008 Lulin Observatory LUSS 4,1 km MPC · JPL
216374 2008 BB16 28/01/2008 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
216375 2008 BL20 30/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
216376 2008 BP20 30/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
216377 2008 BE27 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216378 2008 BL35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
216379 2008 BV35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
216380 2008 BH40 30/01/2008 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
216381 2008 BF41 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216382 2008 BW43 30/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
216383 2008 BC48 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
216384 2008 BR48 17/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216385 2008 BX49 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
216386 2008 CY35 02/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
216387 2008 CQ59 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
216388 2008 CU75 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
216389 2008 CE124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
216390 Binnig 2008 CK177 14/02/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 3,1 km MPC · JPL
216391 2008 CR179 07/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
216392 2008 CT187 03/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
216393 2008 CW196 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216394 2008 DB3 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
216395 2008 DQ7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
216396 2008 DF65 28/02/2008 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
216397 2008 EP5 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216398 2008 EP22 03/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
216399 2008 EU52 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216400 2008 EX88 08/03/2008 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL