Danh sách tiểu hành tinh/215301–215400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215301 2001 SA134 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
215302 2001 SN135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215303 2001 SQ141 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
215304 2001 SG150 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
215305 2001 SD163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215306 2001 SW176 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
215307 2001 SS178 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215308 2001 ST185 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215309 2001 SB189 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215310 2001 SW207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215311 2001 SC233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215312 2001 SF248 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
215313 2001 SR306 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215314 2001 SA319 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
215315 2001 SC319 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215316 2001 SQ341 21/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215317 2001 TV58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215318 2001 TQ93 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215319 2001 TA119 15/10/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
215320 2001 TS136 14/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
215321 2001 TW138 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
215322 2001 TT161 11/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215323 2001 TW172 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215324 2001 TP198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215325 2001 TG204 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215326 2001 UV26 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
215327 2001 UW38 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215328 2001 UN47 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
215329 2001 UT48 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215330 2001 UD61 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215331 2001 UW61 17/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
215332 2001 UA116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215333 2001 UB148 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
215334 2001 UN165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215335 2001 UF173 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215336 2001 UN178 23/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215337 2001 UT188 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
215338 2001 UL200 19/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
215339 2001 UN203 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
215340 2001 UX210 21/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
215341 2001 UW224 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
215342 2001 US225 16/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
215343 2001 VK7 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215344 2001 VC22 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215345 2001 VX90 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
215346 2001 VJ111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
215347 2001 VO121 15/11/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
215348 2001 VW122 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
215349 2001 VA128 11/11/2001 Apache Point SDSS 12 km MPC · JPL
215350 2001 WJ31 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
215351 2001 WQ65 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215352 2001 XZ87 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
215353 2001 XD94 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
215354 2001 XM142 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215355 2001 XY146 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
215356 2001 XJ147 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215357 2001 XZ158 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
215358 2001 XR169 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215359 2001 XX169 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
215360 2001 XJ171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
215361 2001 XX193 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
215362 2001 XL195 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215363 2001 XH212 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215364 2001 XW236 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
215365 2001 XY249 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
215366 2001 XH256 05/12/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
215367 2001 XM256 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
215368 2001 YR34 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215369 2001 YE35 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
215370 2001 YU64 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
215371 2001 YD102 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
215372 2002 AL39 09/01/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
215373 2002 AP43 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
215374 2002 AV64 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215375 2002 AV73 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
215376 2002 AO94 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
215377 2002 AZ106 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
215378 2002 AS115 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
215379 2002 AP142 13/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
215380 2002 CZ7 02/02/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
215381 2002 CJ22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215382 2002 CE28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215383 2002 CF37 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215384 2002 CT47 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
215385 2002 CN57 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215386 2002 CR65 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215387 2002 CC67 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
215388 2002 CG81 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
215389 2002 CG132 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
215390 2002 CE137 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
215391 2002 CA144 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
215392 2002 CF144 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
215393 2002 CH149 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
215394 2002 CH199 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
215395 2002 CL256 04/02/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
215396 2002 CT258 06/02/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
215397 2002 CT292 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
215398 2002 DH4 23/02/2002 Desert Moon B. L. Stevens 940 m MPC · JPL
215399 2002 DT17 20/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215400 2002 EJ17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL