Danh sách tiểu hành tinh/216201–216300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216201 2006 UH13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
216202 2006 UJ13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
216203 2006 UQ14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
216204 2006 UD20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216205 2006 UQ27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216206 2006 UZ44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216207 2006 UN45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216208 2006 UC58 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216209 2006 UA61 19/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
216210 2006 UO65 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
216211 2006 UV68 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
216212 2006 UC73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
216213 2006 UT79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
216214 2006 UE91 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216215 2006 UG92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216216 2006 UR93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
216217 2006 UD94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216218 2006 US98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
216219 2006 UU98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216220 2006 UD99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216221 2006 UZ103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
216222 2006 UG108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216223 2006 UC132 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
216224 2006 UR143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216225 2006 UC155 21/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216226 2006 UN162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
216227 2006 UQ162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
216228 2006 UM183 17/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
216229 2006 UQ215 23/10/2006 Kanab E. E. Sheridan 2,5 km MPC · JPL
216230 2006 UG216 29/10/2006 Kitami K. Endate 2,3 km MPC · JPL
216231 2006 UM223 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216232 2006 UB226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216233 2006 UF241 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
216234 2006 UA244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216235 2006 UZ266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216236 2006 UV274 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216237 2006 UZ286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
216238 2006 UB287 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216239 2006 UW328 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
216240 2006 VS7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216241 Renzopiano 2006 VF14 14/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL
216242 2006 VK14 15/11/2006 Wrightwood J. W. Young 2,9 km MPC · JPL
216243 2006 VP45 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
216244 2006 VW58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
216245 2006 VX58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216246 2006 VH86 14/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
216247 2006 VX89 14/11/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
216248 2006 VZ90 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
216249 2006 VV99 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216250 2006 VY105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216251 2006 VR106 13/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
216252 2006 VS111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216253 2006 VW111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
216254 2006 VE126 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216255 2006 VJ146 15/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
216256 2006 VU147 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216257 2006 VR154 08/11/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
216258 2006 WH1 18/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 320 m MPC · JPL
216259 2006 WY9 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
216260 2006 WG13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
216261 Mapihsia 2006 WJ15 16/11/2006 Lulin Observatory M.-T. Chang, Q.-z. Ye 4,5 km MPC · JPL
216262 2006 WR16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216263 2006 WL43 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
216264 2006 WU44 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216265 2006 WD60 17/11/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
216266 2006 WL60 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
216267 2006 WU72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216268 2006 WY77 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216269 2006 WP81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216270 2006 WQ99 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216271 2006 WE101 19/11/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
216272 2006 WY110 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
216273 2006 WS127 16/11/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
216274 2006 WV140 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216275 2006 WV161 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216276 2006 WO171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216277 2006 WE180 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216278 2006 WS191 27/11/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
216279 2006 WM202 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
216280 2006 XM11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216281 2006 XD21 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
216282 2006 XP23 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
216283 2006 XF26 12/12/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
216284 2006 XD36 11/12/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
216285 2006 XR53 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
216286 2006 YF46 21/12/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
216287 2007 AE 07/01/2007 Eskridge Farpoint Obs. 4,8 km MPC · JPL
216288 2007 AG5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
216289 2007 BG5 17/01/2007 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
216290 2007 EM132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
216291 2007 EO149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
216292 2007 EM195 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
216293 2007 GP11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
216294 2007 KM4 24/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,5 km MPC · JPL
216295 Menorca 2007 LX14 11/06/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
216296 2007 LR22 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216297 2007 MP2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
216298 2007 RK37 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216299 2007 RO86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
216300 2007 RS123 12/09/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL