Danh sách tiểu hành tinh/217301–217400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
217301 2004 JQ12 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
217302 2004 JJ22 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
217303 2004 JB24 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
217304 2004 JT30 15/05/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
217305 2004 JA34 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217306 2004 LF3 06/06/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
217307 2004 LM6 09/06/2004 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
217308 2004 MK3 20/06/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
217309 2004 NR19 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
217310 2004 NB20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
217311 2004 OH6 20/07/2004 Siding Spring SSS 7,4 km MPC · JPL
217312 2004 PP11 07/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
217313 2004 PL15 07/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
217314 2004 PQ35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
217315 2004 PW39 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
217316 2004 PX52 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217317 2004 PR57 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217318 2004 PM67 05/08/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
217319 2004 PD68 06/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
217320 2004 PD78 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217321 2004 PR88 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
217322 2004 PN102 12/08/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
217323 2004 PV108 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217324 2004 QY13 24/08/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
217325 2004 RB43 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217326 2004 RT50 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
217327 2004 RN51 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217328 2004 RV62 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
217329 2004 RS66 08/09/2004 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
217330 2004 RU69 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217331 2004 RE73 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217332 2004 RS79 08/09/2004 Uccle Uccle Obs. 4,4 km MPC · JPL
217333 2004 RX80 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
217334 2004 RY81 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
217335 2004 RG87 07/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
217336 2004 RB93 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217337 2004 RB140 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217338 2004 RM150 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217339 2004 RD153 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217340 2004 RZ174 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
217341 2004 RT179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
217342 2004 RX180 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
217343 2004 RX186 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
217344 2004 RV188 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
217345 2004 RR195 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
217346 2004 RV197 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
217347 2004 RE202 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
217348 2004 RA213 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217349 2004 RS217 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
217350 2004 RZ219 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
217351 2004 RD220 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
217352 2004 RK256 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
217353 2004 RV284 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
217354 2004 RC290 15/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
217355 2004 RU290 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
217356 2004 RA294 11/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
217357 2004 RL315 15/09/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
217358 2004 SW25 22/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
217359 2004 SE47 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217360 2004 SN50 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217361 2004 TJ7 05/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217362 2004 TT11 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
217363 2004 TV32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
217364 2004 TW32 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
217365 2004 TY33 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
217366 Mayalin 2004 TW49 04/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,3 km MPC · JPL
217367 2004 TW65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
217368 2004 TJ79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
217369 2004 TC151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
217370 2004 TQ166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
217371 2004 TM169 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
217372 2004 TN171 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
217373 2004 TZ202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
217374 2004 TZ221 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217375 2004 TS282 07/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
217376 2004 TB357 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
217377 2004 UF2 18/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
217378 2004 UQ2 18/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
217379 2004 UK4 16/10/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
217380 2004 VE 01/11/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
217381 2004 VP54 06/11/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
217382 2004 VL58 09/11/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
217383 2004 WO9 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
217384 2004 XD1 01/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
217385 2004 XK1 01/12/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
217386 2004 XC80 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
217387 2004 XH103 14/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
217388 2004 XD128 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
217389 2005 BS26 19/01/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
217390 2005 CW25 05/02/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
217391 2005 EH19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
217392 2005 EL61 04/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
217393 2005 EU79 03/03/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
217394 2005 EL107 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
217395 2005 EA175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
217396 2005 EA247 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
217397 2005 GK19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
217398 Tihany 2005 GC22 05/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 970 m MPC · JPL
217399 2005 GV112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
217400 2005 GT179 01/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL