Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/214801–214900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214801 2006 UD203 22/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
214802 2006 UT204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
214803 2006 UK209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
214804 2006 UP210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214805 2006 UJ220 16/10/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
214806 2006 UO221 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
214807 2006 UE226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214808 2006 UX226 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
214809 2006 UP228 20/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
214810 2006 UF230 21/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
214811 2006 UV233 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
214812 2006 UJ242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214813 2006 UO260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
214814 2006 UE263 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
214815 2006 UX281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
214816 2006 UG287 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214817 2006 UF328 17/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
214818 2006 UC332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,6 km MPC · JPL
214819 Gianotti 2006 VK2 10/11/2006 Vallemare Borbona V. S. Casulli 4,8 km MPC · JPL
214820 Faustocoppi 2006 VC14 14/11/2006 Vallemare Borbona V. S. Casulli 3,4 km MPC · JPL
214821 2006 VJ16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214822 2006 VN19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
214823 2006 VU25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214824 2006 VD32 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
214825 2006 VS41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
214826 2006 VQ51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214827 2006 VO71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
214828 2006 VE73 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
214829 2006 VF80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
214830 2006 VG80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
214831 2006 VX92 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
214832 2006 VC93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
214833 2006 VT106 13/11/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
214834 2006 VQ109 13/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
214835 2006 VO119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
214836 2006 VY126 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
214837 2006 VV128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
214838 2006 VV134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
214839 2006 VW141 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
214840 2006 VB144 15/11/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
214841 2006 VQ147 15/11/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
214842 2006 VG150 09/11/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
214843 2006 VO170 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214844 2006 WM45 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
214845 2006 WQ67 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
214846 2006 WO74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
214847 2006 WN92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214848 2006 WS94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214849 2006 WY95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
214850 2006 WB96 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
214851 2006 WU101 19/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214852 2006 WU102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
214853 2006 WL106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
214854 2006 WF185 29/11/2006 Desert Moon B. L. Stevens 3,5 km MPC · JPL
214855 2006 WF203 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
214856 2006 XM39 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214857 2006 XY58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214858 2006 XR63 09/12/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
214859 2006 YN7 20/12/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
214860 2006 YG12 20/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 4,2 km MPC · JPL
214861 2006 YL22 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214862 2006 YL39 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
214863 Seiradakis 2006 YB55 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
214864 2007 EF1 06/03/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
214865 2007 EW56 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
214866 2007 EZ124 14/03/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
214867 2007 HN17 16/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
214868 2007 PF7 05/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
214869 2007 PA8 09/08/2007 Socorro LINEAR APO +1km · 1,9 km MPC · JPL
214870 2007 PE17 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214871 2007 PH35 09/08/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
214872 2007 QV6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
214873 2007 RM18 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
214874 2007 RP42 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
214875 2007 RG95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214876 2007 RH105 11/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214877 2007 RY110 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214878 2007 RM142 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
214879 2007 RB149 12/09/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
214880 2007 RP157 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
214881 2007 RT178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
214882 2007 RC218 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
214883 Yuanxikun 2007 RL232 11/09/2007 XuYi PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
214884 2007 RE244 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
214885 2007 RB265 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214886 2007 RC269 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
214887 2007 RT270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
214888 2007 RT271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
214889 2007 RM284 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214890 2007 RG291 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
214891 2007 RV300 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
214892 2007 SU2 20/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214893 2007 SJ7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214894 2007 TF16 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214895 2007 TD22 08/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
214896 2007 TZ28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214897 2007 TN43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
214898 2007 TD58 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
214899 2007 TM81 07/10/2007 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
214900 2007 TP88 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL