Danh sách tiểu hành tinh/214601–214700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214601 2006 QY165 29/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
214602 2006 QM167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
214603 2006 QD182 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
214604 2006 RW6 14/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
214605 2006 RR11 12/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
214606 2006 RE19 14/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
214607 2006 RF22 15/09/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214608 2006 RB23 12/09/2006 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
214609 2006 RE33 14/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
214610 2006 RL34 12/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
214611 2006 RH36 14/09/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
214612 2006 RS36 12/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
214613 2006 RA39 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214614 2006 RN44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214615 2006 RP51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214616 2006 RQ52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214617 2006 RP56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
214618 2006 RP58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214619 2006 RC65 14/09/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214620 2006 RG66 14/09/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
214621 2006 RQ76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214622 2006 RC79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214623 2006 RT84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214624 2006 RE85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214625 2006 RC91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214626 2006 RU91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214627 2006 RR93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214628 2006 RU96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214629 2006 RO98 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
214630 2006 RU98 14/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
214631 2006 RH99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
214632 2006 RT101 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
214633 2006 RP120 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
214634 2006 SR4 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
214635 2006 SY4 16/09/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
214636 2006 SB12 16/09/2006 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
214637 2006 SN18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
214638 2006 SY19 19/09/2006 OAM Mallorca Obs. 4,5 km MPC · JPL
214639 2006 SU23 18/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
214640 2006 SB41 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214641 2006 SY52 18/09/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
214642 2006 SA56 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
214643 2006 SA57 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,1 km MPC · JPL
214644 2006 SM60 18/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
214645 2006 SA62 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
214646 2006 SA67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214647 2006 SL69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214648 2006 SQ71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214649 2006 SB72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214650 2006 SK74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
214651 2006 SK75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214652 2006 SR75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
214653 2006 SZ76 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
214654 2006 SW82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214655 2006 SV93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214656 2006 SV98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214657 2006 SQ101 19/09/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
214658 2006 ST101 19/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
214659 2006 SX108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
214660 2006 SV110 20/09/2006 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
214661 2006 SM111 22/09/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
214662 2006 SF115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214663 2006 SZ119 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
214664 2006 SS122 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
214665 2006 SF128 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
214666 2006 SM130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
214667 2006 SW137 20/09/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
214668 2006 SL142 19/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
214669 2006 SZ147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214670 2006 SU159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
214671 2006 SN161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214672 2006 SA182 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
214673 2006 SU182 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214674 2006 SV185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
214675 2006 SZ187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214676 2006 SA189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214677 2006 SU189 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
214678 2006 SR197 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 1,6 km MPC · JPL
214679 2006 SC200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
214680 2006 SK204 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214681 2006 SQ207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214682 2006 SH211 26/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
214683 2006 SA212 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214684 2006 SR216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
214685 2006 SC217 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
214686 2006 SL225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214687 2006 SD245 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214688 2006 SN247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
214689 2006 SV261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214690 2006 SJ262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
214691 2006 SK269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
214692 2006 SU278 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
214693 2006 SX282 25/09/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,7 km MPC · JPL
214694 2006 SX284 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
214695 2006 SP294 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
214696 2006 SD295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214697 2006 SO296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214698 2006 SX303 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
214699 2006 SB308 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
214700 2006 SE336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL