Danh sách tiểu hành tinh/214501–214600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
214501 2005 WZ192 26/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
214502 2005 WN195 28/11/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
214503 2005 XA61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214504 2005 YG 20/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214505 2005 YJ120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
214506 2005 YW236 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
214507 2006 AF19 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
214508 2006 AF84 06/01/2006 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
214509 2006 BO89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214510 2006 BZ164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
214511 2006 BA213 29/01/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 14 km MPC · JPL
214512 2006 BL264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214513 2006 CM15 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
214514 2006 DB20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
214515 2006 DX194 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
214516 2006 EH63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214517 2006 FO 22/03/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
214518 2006 GC33 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
214519 2006 HU26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214520 2006 HG78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214521 2006 HO92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
214522 2006 HF97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
214523 2006 JD17 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214524 2006 JC35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214525 2006 KH4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
214526 2006 KD6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
214527 2006 KV7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214528 2006 KS41 19/05/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
214529 2006 KU41 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
214530 2006 KG50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
214531 2006 KZ94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214532 2006 KP98 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
214533 2006 LF5 10/06/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214534 2006 LC6 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
214535 2006 MR3 19/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
214536 2006 ME6 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
214537 2006 MV9 21/06/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214538 2006 ON3 21/07/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
214539 2006 OW7 19/07/2006 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
214540 2006 OB9 20/07/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
214541 2006 OE9 20/07/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214542 2006 OV9 24/07/2006 Altschwendt W. Ries 820 m MPC · JPL
214543 2006 OY9 18/07/2006 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
214544 2006 OP13 24/07/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
214545 2006 OV17 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
214546 2006 OF20 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
214547 2006 OC21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
214548 2006 PL7 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214549 2006 PB9 13/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214550 2006 PD14 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
214551 2006 PF15 15/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
214552 2006 PG16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214553 2006 PL16 15/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
214554 2006 PD20 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
214555 2006 PR23 12/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214556 2006 PD35 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214557 2006 PS35 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
214558 2006 QB1 18/08/2006 Piszkésteto K. Sárneczky 1,5 km MPC · JPL
214559 2006 QS1 17/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
214560 2006 QG5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
214561 2006 QU5 18/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
214562 2006 QE8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
214563 2006 QD10 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
214564 2006 QD13 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
214565 2006 QH13 16/08/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
214566 2006 QU13 17/08/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
214567 2006 QK16 17/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
214568 2006 QV21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
214569 2006 QZ25 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
214570 2006 QN28 21/08/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
214571 2006 QK35 17/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
214572 2006 QV36 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
214573 2006 QH38 17/08/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
214574 2006 QU38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
214575 2006 QJ42 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214576 2006 QL45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
214577 2006 QN45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
214578 2006 QB46 19/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
214579 2006 QB48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214580 2006 QB50 22/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
214581 2006 QG51 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
214582 2006 QJ52 23/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
214583 2006 QL52 23/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214584 2006 QN55 21/08/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
214585 2006 QM62 23/08/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
214586 2006 QU67 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
214587 2006 QT74 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
214588 2006 QX81 24/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
214589 2006 QO82 25/08/2006 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
214590 2006 QC89 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
214591 2006 QN110 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
214592 2006 QX125 16/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
214593 2006 QH131 21/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
214594 2006 QS132 23/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
214595 2006 QC136 28/08/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
214596 2006 QF148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
214597 2006 QO148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
214598 2006 QX148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
214599 2006 QO161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
214600 2006 QW162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL