Danh sách tiểu hành tinh/215401–215500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
215401 2002 EW22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
215402 2002 EO43 12/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215403 2002 EE53 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215404 2002 EK79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
215405 2002 EY108 09/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215406 2002 EJ111 09/03/2002 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
215407 2002 EK115 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
215408 2002 ER129 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
215409 2002 EJ155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
215410 2002 GN2 04/04/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
215411 2002 GB23 15/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
215412 2002 GO45 04/04/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
215413 2002 GP51 05/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
215414 2002 GL86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215415 2002 GX94 09/04/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
215416 2002 GN100 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215417 2002 GU103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215418 2002 GG117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215419 2002 GM126 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
215420 2002 GN149 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215421 2002 GO155 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215422 2002 GN175 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215423 Winnecke 2002 GE178 04/04/2002 Palomar M. Meyer 1,1 km MPC · JPL
215424 2002 JE18 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215425 2002 JF31 09/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
215426 2002 JF45 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215427 2002 JF46 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
215428 2002 JB61 10/05/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
215429 2002 JZ74 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215430 2002 JJ84 11/05/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
215431 2002 JN92 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
215432 2002 JL129 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 920 m MPC · JPL
215433 2002 JA140 10/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215434 2002 KD10 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215435 2002 LW8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215436 2002 LP11 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215437 2002 LC16 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215438 2002 LL25 03/06/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
215439 2002 LT27 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215440 2002 LD47 15/06/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,4 km MPC · JPL
215441 2002 LK62 12/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215442 2002 MQ3 30/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215443 2002 NS34 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
215444 2002 NU36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215445 2002 ND40 14/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
215446 2002 NV40 14/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
215447 2002 NR45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215448 2002 NL62 03/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
215449 2002 OW8 21/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215450 2002 OC16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
215451 2002 OH19 24/07/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
215452 2002 OQ20 21/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
215453 2002 PG11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
215454 2002 PQ66 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215455 2002 PY87 12/08/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
215456 2002 PZ136 15/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215457 2002 PQ139 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215458 2002 PJ178 15/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
215459 2002 QL5 16/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
215460 2002 QO8 19/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
215461 2002 QB30 29/08/2002 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
215462 2002 QF63 17/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
215463 Jobse 2002 QQ66 30/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215464 2002 QQ79 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215465 2002 QE90 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
215466 2002 QD98 18/08/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
215467 2002 QK100 19/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215468 2002 QD103 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215469 2002 RM10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
215470 2002 RO32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
215471 2002 RB34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
215472 2002 RX40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
215473 2002 RZ50 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
215474 2002 RD66 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
215475 2002 RD122 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
215476 2002 RP134 10/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215477 2002 RK163 12/09/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
215478 2002 RC192 12/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
215479 2002 RK216 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
215480 2002 RR230 15/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
215481 2002 RW279 14/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
215482 2002 TU16 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
215483 2002 TA33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215484 2002 TS34 02/10/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
215485 2002 TB37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
215486 2002 TH43 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
215487 2002 TC52 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
215488 2002 TV54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215489 2002 TG57 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
215490 2002 TY67 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
215491 2002 TY116 03/10/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
215492 2002 TE122 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
215493 2002 TR143 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
215494 2002 TH157 05/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
215495 2002 TF161 05/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
215496 2002 TT164 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
215497 2002 TN214 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
215498 2002 TK226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
215499 2002 TP230 07/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
215500 2002 TN251 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL